Vårdgivare behöver ta ett ökat ansvar

Små vårdgivare inom tandvården som granskats av IVO saknar kunskap om sitt ansvar som vårdgivare. Många saknar ett systematiskt arbete med patientsäkerhet och kvalitet. Hos flera finns även betydande brister i vården av patienterna. Det är några av de slutsatser som IVO drar efter en tillsyn av 51 små vårdgivare som bedriver allmäntandvård för vuxna. Urvalet av vårdgivare är riskbaserat. … Läs mer

Vill du vara med på Tandteknikerdagarna?

Fortfarande finns det några få platser kvar till Tandteknikerdagarna den 13-14 april. Här finns mer info. Är du intresserad? Skicka ett mejl till veronica.martelor@dentallab.se eller ring på telefon 08-470 55 20.