FEPPD ser allt ur ett europeiskt perspektiv

Efter Olle Sahlins och mitt besök på FEPPDs årliga årsmöte i Prag i maj där undertecknad blev invald som representant för Sverige så var det dags att delta på det första styrelsemötet.
Denna gång i Paris, mitt under fotbolls-EM. Jag hann dock inte se mycket av detta, förutom att det var mycket folk och undantagstillstånd. Checkpoints fanns i stort sett i varje gathörn.
Dessa möten har tidigare hållits i Bryssel eftersom dåvarande ordföranden är därifrån, men vår nya ordförande monsieur Munerot bor och verkar i Paris, så vi ämnar fortsätta där istället.
Mycket av agendan bestod därför av administrativa göromål, såsom en ny bankkontakt, likaså en ny sekreterare, som kan prata och skriva engelska, tyska och franska flytande, flytt av arkiv med mera.
Man kan ibland tycka att vi i Sverige är väl byråkratiska med regler och paragrafer hit och dit men det är ändå inget jämfört med resten av Europa.

Det som skiljer mest mellan FEPPD:s arbete och Sveriges och resten av alla nationsförbundens, är att allt ses utifrån ett europeiskt perspektiv. FEPPD ska inte ägna sig åt prisbilder, lagar och förordningar på landsnivå.
Eftersom vi alla har olika preferenser och behov kommer detta att bli ett stort arbete. Ett exempel är att många länder från de forna öststaterna vill att vi helst koncentrerar oss på gemensamma priser och arbetsförhållanden medan länderna från Beneluxländerna vill att vi ska arbeta med gemensamma lagar och förordningar.
Man kan väl tycka att allt är viktigt, men hur mycket kan vi påverka utifrån de direktiv som finns inom EU?

Några frågor hann vi dock börja en diskussion om:
* Medlemmar
England är i dagsläget inte med och vid mötet hade de ännu inte röstat om Brexit. Ett antal medlemsländer har problem med ekonomin, hur ska vi se på det? Australien och USA har också utryckt önskemål om att få gå med.
* Kommunikation
Hur kan vi bli bättre på att informera våra medlemmar på lands-nivå?
När det gäller det medicintekniska regelverket har vårt samarbete med Contrast varit till mycket hjälp. Contrast är ett lobby-företag som jobbar inom EU-parlamentet och driver frågor som rör tandteknik. Ett exempel är en kopia ut till patient, som vi redan tillämpar i Sverige men ännu inte inom resten av EU. Ett annat är hur EU ser på CAD/CAM-lösningar utifrån ett patientperspektiv. Vem har rätt att göra vad?
Så mycket mer hanns tyvärr inte med denna gång, tänker dock fortlöpande informera vad som avhandlas under kommande möten.
Eder vice ordförande

Patrik Jonson

Läs mer om FEPPD på deras hemsida: