Vill du annonsera här? Som medlem betalar du 750: (Vill du även ha en annons i tidningen betalar du 1 500:-). Priset för icke medlemmar är 1 000:- (2 000:-). Annonserna ligger kvar tre månader efter införandedatum. Skicka din annonstext till tandteknikern@dentallab.se


Laboratorium eller klinik köpes

Jag söker ett tandtekniskt laboratorium eller en mindre tandläkarklinik
i Stockholmsområdet. Hör gärna av dig till Arash Rohani.
070-492 26 93, 0790-54 76 19 eller mardokshon@gmail.com

Införd 20180910


Övertagande av labb Södermalm, Stockholm

Är du i närmaste framtiden intresserad av att ta över ett komplett utrustat tandtekniskt laboratorium
(96 m2, 8 arbetsplatser) centralt på Södermalm, Stockholm?
Vänligen kontakta Kenneth Falk 070 313 90 95 eller Tomas Niemi 070 313 90 91.
Eller mejla till: info@newdent.se

Införd 20180820