Försäkringsprogram för företagare
där de flesta tjänar in hela medlemsavgiften!

Sveriges Tandteknikerförbund har, med sina medlemmar i ryggen, lyckats förhandla fram bra försäkringar på dina villkor. Ingen, varken arbetsgivare eller anställd, ska behöva oroa sig för konsekvenserna vid en egendoms- eller personskada.
Med Sveriges Tandteknikerförbunds försäkringar kan du känna dig lugn och trygg!

Kan tecknas av företag och anställda:

Försäkring Direkt Liv & Hälsa –
en försäkring för medlemmar i Sveriges Tandteknikerförbund

Att teckna en sjukvårdsförsäkring för sig själv och sina nära och kära är idag närmast en självklarhet. Rätt väg till snabb och bra sjukvård gör att du slipper vänta i långa vårdköer och du kommer snabbt tillbaka efter sjukdom.
En försäkring är din garanti för att få snabbast och bästa möjliga hjälp om olyckan eller sjukdomen är framme. Den är också en trygghet för dina anhöriga om det värsta skulle inträffa. Försäkring Direkt Liv & Hälsa innebär minsta möjliga krångel för dig. Våra vårdplanerare ser till att du får den bästa vården när det passar dig.
För tidsbokning ringer du 08-506 088 62.

Med Sjukvårdsförsäkringen i
Försäkring Direkt Liv & Hälsa får du:

– Snabb tillgång till specialistläkare
– Bästa möjliga vård i privat regi
– Behandling av sjukgymnast, naprapat, kiropraktor och psykolog
– Rådgivning och hjälp med vårdplanering av specialutbildade sjuksköterskor
– Resor till och från behandling- Hemservice
– Obegränsat försäkringsskydd så länge premien betalas
– Vårdgaranti – besök hos specialist inom sju arbetsdagar
– Second opinion – ytterligare bedömning vid samtliga allvarliga sjukdomar
– Självrisk 600 kronor per skada ​

Dessutom har du möjlighet att teckna till viktiga komplement som:

Invaliditetskapital vid olycksfall med upp till 30 pbb.
Dödsfallskapital till dina anhöriga med 6 pbb​.

Försäkringen gäller längst till du fyller 67 år. Därefter kan du teckna en förmånlig Seniorförsäkring förutsatt att du varit försäkrad under minst 6 månader. Försäkringens omfattning framgår av villkorssammanfattningen. De fullständiga försäkringsvillkoren kan beställas från kundservice@forsakringdirekt.com eller på tel: 08-520 056 50 som även kan ge dig ytterligare information om försäkringen.

Premie
Månadspremien för Sjukvårdsförsäkringen är:

upp till 35 år         196 kr
36 – 59 år              335 kr
60 – 67 år              605 kr

Komplettering för dig och dina nära och kära

Med Försäkring Direkt Liv & Hälsa kan du få samma trygghet både för dig och dina nära och kära. Även din maka/make/sambo/registrerade partner kan teckna försäkringen lika förmånligt. Utöver ovan finns det en palett av tillägg som exempelvis Hemförsäkring, Barnförsäkring, Diagnosförsäkring, Sjukförsäkring med flera. För ytterligare information om dessa tillägg gå direkt till forsakringdirekt.com.

Sjukvårdsförsäkring>>
Gruppvårdsförsäkring>>
Försäkring Direkt Liv & Hälsa>>

För företag:

Intäktsförsäkring – ekonomisk trygghet till företaget

– Ersättning utgår med 10 000 kr/mån respektive 15 000 kr/mån i upp till 12 månader beroende på vad du själv väljer för ersättningstid.
– Ersättning från första dagen när du har sjukfrånvaro i minst trettio dagar i händelse av sjukdom eller olycksfall
– Enkel skadehantering — ersättningen betalas ut utan ekonomiska analyser eller blanketter om täckningsbidrag
– Pengarna går direkt till företaget, utbetalat belopp blir en intäkt i rörelsen.
– Premien är avdragsgill i din rörelse
– Du kan välja nyckelpersoner på företaget som ska omfattas av försäkringen

Premie

Försäkringsbelopp               10 000 kr               15 000 kr
Ansvarsperiod                           6 mån                 6 mån / 12 mån
Premie/månad                           243 kr               365 kr / 419 kr

För att få teckna försäkringen måste du vara medlem i Sveriges Tandteknikerförbund. Den som omfattas av försäkringen ska vara folkbokförd i Sverige och mellan 18 och 64 år. Men försäkringen gäller till du fyller 70 år och hela den försäkringsperioden ut. Du måste också vara fullt arbetsför och arbeta minst 22 timmar i veckan samt vara inskriven i svensk försäkringskassa.

Försäkringsgivare är Protector Försäkring Sverige.

>> Ansökan
>> Villkor Intäktsförsäkring
>> Skadeanmälan Intäktsförsäkring

Laboratorieförsäkring –
företagsförsäkring anpassat för din verksamhet

Sveriges Tandteknikerförbund har nöjet att erbjuda dig som medlem en prisvärd och uppskattad Laboratorieförsäkring, som ca hälften av medlemsföretagen redan omfattas av. Det är en kombinerad företagsförsäkring som är specialanpassad för din verksamhet som tandtekniker. Se nedan de unika villkor vår försäkring kan erbjuda.

– Allriskvillkor för skador på all egendom d v s inventarier, utrustning, maskinerier kunders tillhörigheter och varor ─ normalt ersätts endast brand-, inbrotts- och vattenskador
– Råmaterial, t ex guld, som förvaras på försäkringsstället omfattas upp till
2 prisbasbelopp* ─ normalt finns krav på förvaring i låst värdeskåp
– Förmögenhetsbrotts- och tjänstereseförsäkring ingår utan extra kostnad
– Självrisken vid 1:a och 2:a egendomsskadan är endast 0,1 prisbasbelopp* ─ normalt är självrisken minst 0,2 prisbasbelopp*

*prisbasbeloppet för 2017 = 44 800 sek

Försäkringsgivare är International Insurance of Hannover Limited genom Svedea AB.

>> Ansökan/Offert
>> Villkor
https://www.svedea.se/foretagsforsakring/vara-forsakringar/villkor/aktuella-villkor

Fastighetsförsäkring –
tillägg till Laboratorieförsäkringen

Som medlem i Sveriges Tandteknikerförbund kan du teckna vår fastighetsförsäkring som är anpassad för tandteknisk verksamhet och har en konkurrenskraftig premie. Försäkringen skyddar din egendom och de ansvarsskador som drabbat andra personer där du är skadeståndsskyldig. Försäkringsgivare är Svedea AB.

– Allrisk Fullvärde
– Glas Fullvärde*
– Trädgård och markanläggning 5 prisbasbelopp
– Fastighetsmaskiner 5 prisbasbelopp
– Kulvertar, max 20 meter ingår
– Hyresförlust 24 månader faktisk förlust
– Ansvarsförsäkring 10 mkr per skada, max 20 mkr per försäkringsår
– Rättsskydd 5 prisbasbelopp
– Olycksfall 10 prisbasbelopp

* Försäkringsbolaget åtar sig att reparera/återuppbygga byggnaden till den standard som byggnaden hade omedelbart före skadan. Glöm därför inte att anmäla om- eller tillbyggnader så att husets försäkringsvärde överensstämmer med det verkliga värdet.
Försäkringsgivare är International Insurance of Hannover Limited genom Svedea AB.

Försäkring Direkt Fordonsförsäkring

Vad sägs om att minska kostnaderna för företagets fordonsförsäkringar?
En försäkringslösning är självklart mycket mer än priset. Men varför betala mer än nödvändigt om du dessutom kan få en trygg lösning med bra service? Precis
detta gör vårt koncept för fordonsförsäkring för dig och ditt företag.​

Vi förbättrar hela din försäkringslösning

När vi vinner nya uppdrag har vi hittills inte misslyckats med att ge våra kunder väsentliga förbättringar. Förutom låga premier levererar vi avlastning, trygghet och hög service, inte minst vid skadehändelser. I kundundersökningar framkommer det också att våra kunder i mycket hög grad vill rekommendera oss.

Kontakta oss innan du förnyar!

Vi sänker dina kostnader med 10%.

Hur får jag er offert?

För att vi skall kunna offerera försäkringen behöver vi en fullmakt från dig, så gör vi jobbet åt dig och hämtar informationen från din nuvarande försäkringsgivare.
Posta eller scanna in och mejla fullmakten till oss idag, så återkommer vi snarast med vårt förslag!

Offertförfrågan >>

Här finns alla försäkringar samlade >>

FUAB:s integritetspolicy i enlighet med Dataskyddsförordningen GDPR >>