Vi skyddar din integritet

Dina personuppgifter är alltid skyddade hos oss. Vi på Sveriges Tandteknikerförbund värnar om den personliga integriteten. Vi prioriterar skyddet av all information du anförtror oss och följer de lagar och regler som gäller i Sverige, inklusive personuppgiftslagen (PUL) för att skydda sin integritet. Bara ett begränast antal personer med särskild behörighet har tillgång till informationen.

Så här behandlar Sveriges Tandteknikerförbund
dina personuppgifter

Sveriges Tandteknikerförbund behandlar personuppgifter i syfte att administrera kundförhållandet samt förhållandet med försäkringsförmedlaren och lämnas inte ut till tredje man.

Från och med den 25 maj 2018 ersätts PUL
med den nya dataskyddsförordningen GDPR

Vi arbetar redan nu med att implementera den nya förordningen i vår verksamhet.