Kommande händelser

September
20-22/9 Tylösandsdagarna.
22-23/9 Norsk fagsamling, Radisson Hotel Alna/Oslo.
29/9 Strukturkurs. Kansliet Klara norra Kyrkogata 31, Stockholm. Kl 9-16.

Oktober

November
3/11 Utgivning Tandteknikern nr 5.
15-17/11 Odontologisk riksstämma
17/11 Årsstämma Sveriges Tandteknikerförbund

December
Utgivning Tandteknikern nr 6.

Har du tips på händelser eller evenemang som skulle behöva synas i vårt kalendarium?
Hör i så fall av dig till cecilia.karlsson@dentallab.se eller bjorn.hasselblad@dentallab.se