På det fysiska styrelsemötet i april 2016 så bestämde styrelsen
att vi har som mål att införa en auktorisationsmöjlighet
för våra medlemsföretag.

Klicka här för ansökningsblankett>>

Bakgrunden till att Tandteknikerförbundet nu inför en branschorganisations-auktorisering är att vi idag inte har någon skyddad yrkestitel. Vi behöver en statushöjning.
Auktorisation är en sorts certifiering eller kompetensklassificering som kan ges till utövare av tjänster där missbruk kan orsaka stor skada hos deras kunder. Auktorisation kan ges av myndighet eller branschorganisation som också har en övervakande roll och dit man kan anmäla om en leverantör inte lever upp till de krav som ställs.

Genom en tydlig kompetens- och kvalitetsklassificering av tandtekniska laboratorier kan medlemmar i branschorganisationen Sveriges Tandteknikerförbund ansöka om en auktorisering. Syftet med auktorisationen är att säkerställa kvalitativa och värdeskapande leveranser till företagens kunder.

Tandläkarens och det tandtekniska laboratoriets relation bör präglas av ömsesidigt förtroende där tandläkaren i egenskap av köpare måste kunna vara säker på att det tandtekniska arbetet uppfyller de krav som patientsäkerheten och produktsäkerhet ställer. En konsekvens är att det behöver finnas någon dokumentation som styrker detta.

Sveriges Tandteknikerförbund inför nu en frivillig auktorisation av tandtekniska medlemsföretag som innebär att efter ansökan så blir man certifierad som auktoriserad verksamhet där förbundet har en övervakande roll och dit man kan anmäla om ett laboratorium inte lever upp till de krav som ställs. Certifikatet gäller i två år och ska därefter förnyas.
Revision av certifierade verksamheter utförs. Om det vid revision uppdagas allvarliga brister i kravspecifikationen kan auktorisationen dras tillbaka, varefter ny certifiering sker efter genomgånget test.

Krav som ställs vid ansökan för att få branschorganisationen Sveriges Tandteknikerförbunds auktorisation är:
– Medlemskap i Sveriges Tandteknikerförbund.
– Godkänd kvalitetssäkring ”kvalitetsledningssystem”.
– Att följa lagen 1993:584 om medicintekniska produkter och Läkemedelsverkets föreskrifter LVFS 2003:11.
– Registrering hos Läkemedelsverket som tillverkare av specialanpassade
medicintekniska produkter.

Styrelsen Sveriges Tandteknikerförbund
genom ordförande Olle Sahlin

Klicka här för ansökningsblankett>>

Certifieringen gäller i 24 månader efter godkännandet.
Administrationskostnad för certifieringen är 700 kronor exklusive moms per certifieringstillfälle.