Framtidens tandtekniker tänker kritiskt

Det är en spännande tid att vara tandtekniker i! Varje dag kommer ny information, nya material introduceras, nya tekniker implementeras.
Vi kan nu arbeta nästan helt digitalt, få avtrycksinformation direkt till datorn, designa våra konstruktioner och sedan välja mellan en mängd olika material, samt olika additiva och subtraktiva framställningstekniker.
Men det här ställer också nya krav på oss, yrket och branschen förändras snabbt. Våra gamla ”säkra” traditionella tekniker försvinner fortare än någon kunnat ana. Vi måste nu kunna designa virtuellt istället för med vaxkniv, hantera datorer istället för vakuumblandare och uppdatera hemsidan istället för att bädda in och gjuta.
Det är våra verktyg som har utvecklats och förändrats och det måste vi anpassa oss efter. Men vad har inte förändrats?
Tändernas anatomi och bettets funktion är desamma. Det är där vi behöver lägga stort fokus framöver. Hur ska en tand se ut? Hur ska den interagera i bettet utifrån de förutsättningar som varje enskild patient har? Vi kan inte blint lämna över detta till en mjukvara som baserar sin design på normaltillstånd och statistiska beräkningar. Här behövs en tandtekniker med förståelse för anatomi, fysiologi och funktion.

Nästa viktiga kunskapsområde som vi tandtekniker måste behärska är materialvetenskap, materialen förändras och utvecklas snabbt, och här behöver tandtekniker en god baskunskap i materiallära och materialbearbetning för att kunna förstå de nya materialen och behandla dem korrekt.
Förutom grundkunskaper inom anatomi, funktion och materialvetenskap så krävs ytterligare färdigheter.
I dag speglas vår vardag av en stark globalisering, ett överskott av information och obegränsade valmöjligheter. Det är inte som förr då det kom en ny legeringsvariant var femte eller tionde år, nu lanserar företagen nya maskiner, material och produkter i en strid ström. Visst, jag överdriver lite. Men tidigare hade vi få framställningstekniker och få material, sen började det komma fler material och teknikutvecklingen introducerade fler och fler framställningstekniker.
Nu börjar vi minska antalet framställningstekniker igen eftersom fler går över helt till CAD/CAM-teknik, men materialutvecklingen fortsätter. Hur förhåller man sig till det?

Jag tror starkt på att en av de viktigaste egenskaper som man behöver i dag är ett kritiskt tänkande. Dagligen kommer nya reklamutskick från företag med information om nya material och tekniker, med resultat från tester på hållfasthet och precision, nya forskningsartiklar publiceras online kontinuerligt.
En snabb sökning på ordet ”Dentistry” på PubMed (en databas för medicinsk forskning) genererar över 500 000 träffar, en mer detaljerad sökning på ”Dentistry & 3D-printing” ger 148 träffar varav 60 är publicerade 2017.
För att kunna sortera i all den information som finns så behöver man en god baskunskap, vetskap om hur man söker information, samt hur man värderar information och källor.
När vi tidigare planerat en utbildning för tandtekniker så har ett stort fokus lagts på att lära studenterna olika framställningstekniker, att lära dem ett hantverk. När vi nu planerar inför morgondagens tandteknikerutbildning ligger inte fokus på framställning. Fokus ligger istället på goda kunskaper inom anatomi, fysiologi, funktion och materialvetenskap samt egenskaper som kunskapsreflektion, kontext och kritiskt tänkande.

Vi anser att dagens studenter och morgondagens tandtekniker är i behov av alla dessa egenskaper, för att kunna dra slutsatser, ta beslut, agera konsulter till tandläkare och vara källkritiska. Att kunna framställa tandtekniska konstruktioner med hög kvalitet kommer med på köpet.
För att kunna erbjuda våra studenter en utbildning som förbereder dem för att arbeta som tandtekniker och gör dem förändringsförberedda och anpassningsbara för vad framtiden kommer ge dem så arbetar vi nu med en ny utbildningsplan för tandteknikerprogrammet i Göteborg.
Om någon känner sig engagerad och vill lämna synpunkter eller kommentarer till vilka kvaliteter en nyutexaminerad tandtekniker bör ha, är ni välkomna att kontakta mig på mail: per.svanborg@gu.se

Per Svanborg
Programansvarig
Tandteknikerprogrammet
Institutionen för odontologi
Sahlgrenska akademin
Göteborgs universitet