Image

Sommar, sol och källsortering

Den 2 maj startade den längsta och varmaste sommaren i Sverige i mannaminne och ytterligare några generationer. Även om det är en personlig gammal dröm om att vi skall ha medelhavsvärme från maj till september så inser nog var och en att det inte är hållbart.
Supertorkan gjorde att mycket svåra bränder uppstod och det ställde stora krav på samarbete inom Europa för att få hjälp med brandbekämpning.
När människans klimatpåverkan kommer högt upp på dagordningen funderar man själv på vilken påverkan man har, privat som yrkesmässigt. För mig var uppvaknandet när man införde fastighetsnära insamling då vi fick två avfallskärl där man kan sortera sitt avfall.
Jösses vilka mängder det blir i ett hushåll med två vuxna och två barn. Den stora mängden pappersförpackningar, plast och matavfall överraskade mig mest. Samtidigt blev detta startskottet på tävlingen “sortera allt” vilket gjorde mitt engagemang för att jobba mer aktivt med miljön också på min arbetsplats.
Så vad kan vi göra på det tandtekniska labbet för att minska vår negativa påverkan?

Utvecklingen mot digitalt. Att vår produktion går från konventionellt till digitalt, från vaxning, inbäddning och gjutning till scanning, digitala avtryck och fräsning gör produktionens miljöpåverkan och elförbrukning mindre.
Det finns ett spännande examensarbete där man mäter elförbrukningen vid framställningen av ett tre-leds metallskelett konventionellt kontra CAD/CAM. Slutsatsen är att elförbrukningen vid digital framställning medför lägre CO2-utsläpp än konventionell framställning.
Att minska elförbrukningen är en stor och viktig del för det hållbara samhället. Dessutom är tidsåtgången betydlig lägre vid digital framställning kontra konventionellt, vilket är bra då även tiden har blivit en bristvara.
Vill du läsa mer om examensarbetet hittar du det på Sveriges Tandteknikerförbunds hemsida. Annie Duberg och Alexandra Otterdahl tog i år examen från tandteknikerutbildningen på Göteborgs universitet. Handledare har varit Torgny Alstad.

Miljöarbete på labbet. Saker som känns självklara kan göra stor skillnad över tid. Särskilt om många gör det. Många bäckar små som det heter.
Några ganska enkla men effektiva åtgärder är bland annat att aktivt göra bra inköp av kaffe och te som produceras hållbart.
Att sortera avfallet så noggrant som möjligt inte minst när det gäller plastavfall och deponi (gips och inbäddningsmaterial) gör stor skillnad. Märk upp sopkärlen för enklare källsortering.
Mycket vatten kan sparas om man inte låter kranen rinna när man slår i avtryck. Att aktivt välja inköp av grön el samt vid nyinvesteringar av belysning välja energisnåla armaturer som LED.
Släck ned belysning och stäng av maskiner som inte används. Använd energisparfunktioner på datorer och skärmar.

Frakter och transporter ger en stor påverkan på utsläppen. Samordna inköp och beställ mer sällan för att minska antalet transporter.
Sverige är ett långt land som ”kräver” flygtransporter och här kommer den digitala tandvården förändra landskapet. Halverade antal transporter och dessutom betydligt lättare då gipsmodeller inte behöver transporteras.

Det digitala flödet inom tandvården kommer att förändra vardagen och vi har förmodligen inte en susning om hur det kommer att vara om några år. Till dess, zappa lugnt!

Länkar till miljöarbete på jobbet:
www.sverigesmiljomal.se
www.svenskmiljobas.se

Fredrik Arvidsson, ledamot i
Sveriges Tandteknikerförbund

Image