Försäkringskassan stoppar tandvårdskliniker

Försäkringskassan stoppar sex tandvårdskliniker från det statliga tandvårdsstödet, sedan myndigheten misstänker att de fuskat eller gjort misstag. Källa: SVT https://www.svt.se/nyheter/inrikes/forsakringskassan-stoppar-sex-kliniker

Swedental ställs in – Riksstämman genomförs digitalt

I ett mejl från Svenska Mässan i Göteborg meddelas det att årets Swedental ställs in. Riksstämman kommer att genomföras digitalt. ”Coronaviruset har fått konsekvenser i en utsträckning som få kunnat föreställa sig. Vi hade, precis som ni, hoppats på att kunna genomföra Swedental och Odontologisk Riksstämma enligt ursprungsplan. En mässa är något vi genomför tillsammans. Med respekt för de investeringar … Läs mer

Vi önskar alla en härlig sommar!

Nu är semestern nära. Känns skönt då det varit riktigt varma dagar, för att inte säga heta då kvicksilvret visat över 30 grader. I år kommer vi stänga kansliet under ett par veckor. Dock kommer ni kunna kontakta oss vid brådskande ärenden, främst via mejl. Med önskan om en skön och solig helg, Olle, Solan & Björn  

Läget på labb vecka 26 – enkät

Läget på labb – vecka 26

För snart en vecka sedan skickade vi ut en enkät till 25 slumpvis utvalda medlemslabb, stora som små, landsting och privat. Vi ställde fyra frågor: 1) Hur har coronapandemin påverkat ert företag fram till i dag? 2) Har ni sett någon förändring de senaste veckorna? På vilket sätt? 3) Hur ser sommaren och den kommande … Läs mer

Viktiga länkar i Coronatider

Med den extraordinära situationen som Sverige befinner sig i just nu kommer många nya tillfälliga åtgärder från regeringen. Några kliniker tar inte emot patienter över 70 år, och vissa har gått ned i arbetstid m.m. Ingen kan heller veta tidsramen för detta. Informera gärna er personal om läget och vad som eventuellt kan hända framöver på ert laboratorium. Ett uppdämt … Läs mer