Ändringar i tandvårdsstödet 2019

De föreslagna förändringarna handlar främst om att åtgärder för röntgen och undersökningar förtydligas samt att åtgärd 122 för delstatus delas upp i två nya åtgärder. Dessutom föreslås att tidsgränsen ändras från två till tre år för tiden när ny ersättning inte betalas ut för omgörning av fast protetik. Förändringen gäller dock inte avtagbara proteser där tidsgränsen om ett år kvarstår. … Läs mer

Mer jämlik tandhälsa

Regeringen uppdrar åt en särskild utredare att utreda och föreslå hur tandvårdssystemet kan utvecklas för att bli mer resurseffektivt och jämlikt. Föreslagna förändringar ska gynna en regelbunden och förebyggande tandvård. Meningen är att minska skillnaderna i tandhälsa bland befolkningen. http://www.regeringen.se/…/kommittedire…/2018/03/dir-201816/

Vårdgivare behöver ta ett ökat ansvar

Små vårdgivare inom tandvården som granskats av IVO saknar kunskap om sitt ansvar som vårdgivare. Många saknar ett systematiskt arbete med patientsäkerhet och kvalitet. Hos flera finns även betydande brister i vården av patienterna. Det är några av de slutsatser som IVO drar efter en tillsyn av 51 små vårdgivare som bedriver allmäntandvård för vuxna. Urvalet av vårdgivare är riskbaserat. … Läs mer

Nya medlemsförmåner

Sveriges Tandteknikerförbund har sitt huvudkontor hos Näringspunkten i Stockholm. Som medlem i någon av Näringspunktens föreningar har du tillgång till en mängd avtal som går att nyttja både i företaget och privat. Läs mer här >>

”Lägg ned landstingslabben”

Thommy Bäckström (L) landstingsledamot i Västerbottens läns landsting, vill lägga ned de landstingsägda tandtekniska laboratorierna. – Lägg ned landstingets egen tandtekniska produktion! Det tillhör inte vårdens kärnverksamhet. Upphandla i stället proteser och bettskenor på den öppna marknaden och sänk därmed kostnaderna med mellan 3–5 miljoner kronor per år, säger han. Läs mer här >>

Veronica ny medarbetare på förbundet

Veronica Martelör är ny verksamhetskoordinator på Sveriges Tandteknikerförbund. Här presenterar hon sig själv: ”Jag heter Veronica Martelör och är 44 år gammal. Jag bor i Solna med min man och 2 döttrar (som är 11 och 14 år gamla). På fritiden brukar jag gosa med vår söta maltipoo (en hundras), umgås med familj, vänner och släkt. Vi har en lägenhet … Läs mer