Hållbara inköp/uppförandekod

Förbundet har skapat en uppförandekodpolicy och rutiner angående hållbara inköp. Landstingen har börjat efterfråga detta i enkäter och upphandlingar. Policyn och rutinerna är nu inlagda i Struktur. Ni som är medlemmar, men ännu inte har Struktur, kan rekvirera dessa från förbundet.

Informationsmöte Stockholm 27/9

Det går fortfarande att anmäla sig till informationsmötet i Stockholm, 17.30-21.00 på Park Inn i Solna centrum. Anmäl dig genom att mejla veronica.martelor@dentallab.se Glöm inte att meddela om du har matallergier.

Mögliga proteser hos Folktandvården

Folktandvårdens mögliga proteser anmäldes aldrig till Läkemedelsverket Mögliga proteser, mögligt gips, felaktiga konstruktioner, dålig hygien, dålig kvalitet, dålig passform och långa väntetider på transporter. Tandläkarna på Folktandvården i Stockholm har en hel del åsikter om vissa av de produkter som de måste arbeta med. Trots att regelverket är tydligt vad gäller avvikelser har ingen information om några sådana kommit till … Läs mer

Region Stockholm – Upphandlingen avbruten

Region Stockholm – Upphandlingen avbruten Information från upphandlaren: Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar VI.3) Kompletterande upplysningar Motivering för avbrytande Upphandling av anbudsområde. Fast protetik avbryts för att det kommit en dom från Förvaltningsrätten som säger att Upphandlingen ska göras om. VI.5) Datum då meddelandet sänts 2018-05-25

Ny Strukturkurs i oktober

Den 5 oktober mellan kl 09.00-16.00 har vi en ny kurs i Struktur i Stockholm. Är du intresserad av att vara med kan du skicka ett mejl till veronica.martelor@dentallab.se

Mejl om GDPR till alla företagsmedlemmar

Idag har vi skickat ut ett mejl och dokument angående GDPR till alla företagsmedlemmar. Om någon företagsmedlem mot förmodan inte skulle ha fått det mejlet, hör gärna av er till kansliet på denna mejladress: veronica.martelor@dentallab.se

Nu utreds tandvårdssystemet

Veronica Palm ska utreda hur tandvårdssystemet kan bli mer resurs­effek­tivt och jämlikt. >> Källa: Tandläkartidningen

Nya dataskyddsförordningen

EU:s nya dataskyddsförordning (DSF) allmänt kallad GDPR kommer att börja gälla från den 25 maj 2018 i Sverige. Ni kan läsa om denna på vår hemsida och även på datainspektionens hemsida. Här kommer lite tips om hur ni kan börja ert arbete med GDPR. Checklista: Börja med att göra en inventering med utgångspunkt i nedanstående punkter. Utse ett dataskyddsansvarig, se … Läs mer