Debatt. ”Vi behöver digitala ingenjörer”

Minns ni när vi använde skrivmaskiner? Det skarpa klickljudet sitter kvar i mitt huvud, jag minns hur jag älskade att byta rad i en skrivmaskin. Det var inte lika roligt att skriva över en felskrivning. Efter ett par hundra klick hade man en färdig sida med text. Det var analogt och man kunde med enkelhet felsöka eventuella problem. Mekanik är … Läs mer

Nya lagen om MDR skjuts upp ett år

EU-parlamentet och Europeiska rådet har nu beslutat att skjuta upp tillämpningen av MDR ett år, enligt det förslag som kommissionen lade i början av april. Beslutet träder i kraft när det publicerats i EU:s officiella tidning (Official Journal) vilket väntas ske inom de närmsta dagarna. Läkemedelsverket har lovat återkomma med mer information när beslutets fullständiga lydelse har publicerats. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_718 https://www.lakemedelsverket.se/sv/nyheter/nytt-regelverk-for-medicintekniska-produkter-kan-senarelaggas

Europeiska tandteknikerdagen 5 juni

Den europeiska tandteknikerdagen firas i år den 5 juni. Men på grund av den pågående coronaepidemin kommer firandet i år att vara lite annorlunda. FEPPD rekommenderar därför, på grund av situationen med Covid-19, att man inte tar emot allmänheten på labb på den europeiska tandteknikerdagen. Däremot går det bra att göra reklam för Europeiska tandteknikerdagen via hemsidor eller i kontakt … Läs mer

Trevlig valborg!

Vi önskar alla våra medlemmar en glad och trevlig valborg. Var försiktiga och ta väl hand om er i helgen. 🙂 Olle, Solweig och Björn

Svar från regeringskansliet angående hyresstöd

Sveriges tandteknikerkår består av ca 450 små och medelstora företag som är helt beroende att det bedrivs tandläkarverksamhet. För att inte patientsäkerheten ska äventyras framöver så behöver dessa företag allt stöd som kan uppbringas. Tandteknisk verksamhet kommer att drabbas i minst samma omfattning som tandläkare. Redan nu utförs enbart akuttandvård hos flertalet tandläkare och det omfattar sällan tandprotetik. Vi tror … Läs mer