Nya dataskyddsförordningen

EU:s nya dataskyddsförordning (DSF) allmänt kallad GDPR kommer att börja gälla från den 25 maj 2018 i Sverige. Ni kan läsa om denna på vår hemsida och även på datainspektionens hemsida. Här kommer lite tips om hur ni kan börja ert arbete med GDPR. Checklista: Börja med att göra en inventering med utgångspunkt i nedanstående punkter. Utse ett dataskyddsansvarig, se … Läs mer

Ny upphandling Västernorrland

Landstinget Västernorrland har aviserat en ny upphandling. Anbudstiden förlängs till fredag 25 maj. Logga in och läs mer här >> Sök på tandtekniska tjänster.

Ny vd för Nordentic

Filip Truedsson tillträder som VD för Nordentic. Han har cirka 20 års erfarenhet från den nordiska servicebranschen och kommer närmast från rollen som driftsdirektör för Fazer Food Services Sverige. Nuvarande VD Mikael Hellman har valt att söka nya utmaningar utanför företaget. Nordentic består idag av 12 dentallabb i Sverige och 1 i Danmark. Senast tillkommande dentallabb är Unique Dental som … Läs mer

Informationsmöten i höst

Nu har vi planerat in årets informationsmöten. * 5 september i Malmö * 6 september i Göteborg * 27 september i Solna/Stockholm Vi ses där.

Strukturkursen i juni är fullbokad

Den 8 juni har vi en ny kurs i Struktur i Stockholm. Är du intresserad av att vara med kan du skicka ett mejl till veronica.martelor@dentallab.se

Informationsmöten i höst

Nu har vi planerat in årets informationsmöten. * 5 september i Malmö * 6 september i Göteborg * 27 september i Solna/Stockholm Vi ses där.

Ändringar i tandvårdsstödet 2019

De föreslagna förändringarna handlar främst om att åtgärder för röntgen och undersökningar förtydligas samt att åtgärd 122 för delstatus delas upp i två nya åtgärder. Dessutom föreslås att tidsgränsen ändras från två till tre år för tiden när ny ersättning inte betalas ut för omgörning av fast protetik. Förändringen gäller dock inte avtagbara proteser där tidsgränsen om ett år kvarstår. … Läs mer

Mer jämlik tandhälsa

Regeringen uppdrar åt en särskild utredare att utreda och föreslå hur tandvårdssystemet kan utvecklas för att bli mer resurseffektivt och jämlikt. Föreslagna förändringar ska gynna en regelbunden och förebyggande tandvård. Meningen är att minska skillnaderna i tandhälsa bland befolkningen. http://www.regeringen.se/…/kommittedire…/2018/03/dir-201816/

Vårdgivare behöver ta ett ökat ansvar

Små vårdgivare inom tandvården som granskats av IVO saknar kunskap om sitt ansvar som vårdgivare. Många saknar ett systematiskt arbete med patientsäkerhet och kvalitet. Hos flera finns även betydande brister i vården av patienterna. Det är några av de slutsatser som IVO drar efter en tillsyn av 51 små vårdgivare som bedriver allmäntandvård för vuxna. Urvalet av vårdgivare är riskbaserat. … Läs mer