Informationsmöten i höst

Nu har vi planerat in årets informationsmöten. * 5 september i Malmö * 6 september i Göteborg * 27 september i Solna/Stockholm Vi ses där.

Strukturkursen i juni är fullbokad

Den 8 juni har vi en ny kurs i Struktur i Stockholm. Är du intresserad av att vara med kan du skicka ett mejl till veronica.martelor@dentallab.se

Informationsmöten i höst

Nu har vi planerat in årets informationsmöten. * 5 september i Malmö * 6 september i Göteborg * 27 september i Solna/Stockholm Vi ses där.

Ändringar i tandvårdsstödet 2019

De föreslagna förändringarna handlar främst om att åtgärder för röntgen och undersökningar förtydligas samt att åtgärd 122 för delstatus delas upp i två nya åtgärder. Dessutom föreslås att tidsgränsen ändras från två till tre år för tiden när ny ersättning inte betalas ut för omgörning av fast protetik. Förändringen gäller dock inte avtagbara proteser där tidsgränsen om ett år kvarstår. … Läs mer

Mer jämlik tandhälsa

Regeringen uppdrar åt en särskild utredare att utreda och föreslå hur tandvårdssystemet kan utvecklas för att bli mer resurseffektivt och jämlikt. Föreslagna förändringar ska gynna en regelbunden och förebyggande tandvård. Meningen är att minska skillnaderna i tandhälsa bland befolkningen. http://www.regeringen.se/…/kommittedire…/2018/03/dir-201816/

Vårdgivare behöver ta ett ökat ansvar

Små vårdgivare inom tandvården som granskats av IVO saknar kunskap om sitt ansvar som vårdgivare. Många saknar ett systematiskt arbete med patientsäkerhet och kvalitet. Hos flera finns även betydande brister i vården av patienterna. Det är några av de slutsatser som IVO drar efter en tillsyn av 51 små vårdgivare som bedriver allmäntandvård för vuxna. Urvalet av vårdgivare är riskbaserat. … Läs mer

Vill du vara med på Tandteknikerdagarna?

Fortfarande finns det några få platser kvar till Tandteknikerdagarna den 17 – 18 maj 2019 Är du intresserad? Skicka ett mejl till solweig.hulten@dentallab.se eller ring på telefon 08-470 55 20.

Nya medlemsförmåner

Sveriges Tandteknikerförbund har sitt huvudkontor hos Näringspunkten i Stockholm. Som medlem i någon av Näringspunktens föreningar har du tillgång till en mängd avtal som går att nyttja både i företaget och privat. Läs mer här >>