Registrerade laboratorier
hos Läkemedelsverket

När inköp av tandtekniska produkter görs måste det klart framgå att det tandtekniska laboratoriet är registrerat som tillverkare av specialanpassad medicinteknisk produkt hos Läkemedelsverket.
I tillverkaransvaret åligger det att följa lagen 1993:584 om medicintekniska produkter och Läkemedelsverkets föreskrifter LVFS 2003:11.

Tillverkare av tandtekniska arbeten ska vara registrerade hos Läkemedelsverket för att underlätta kontroll av medicintekniska produkter och tillverkare.

Ovanstående krävs för medlemsskap i Sveriges Tandteknikerförbund.

Ett icke-registrerat dentallabb är enligt lagens mening en olaglig verksamhet.