Tidningen för tandtekniker

Tandteknikern är Sveriges Tandteknikerförbunds medlemstidning.
Tidningen utkommer 6 gånger per år, upplagan är på 800 ex.

Senaste numret – Nr 4 2021

I det här numret kan du bland annat läsa om:
* Statistik från Försäkringskassan första halvåret 2021.
* Försäkringskassans statistik om antalet åtgärder 2019-2021.
* Vad tycker juristen, revisorn och upphandlaren om upphandlingarna?
* Riksstämman och Swedental blir fysisk i år.
* Johan Sjöholms förslag blev till ”Lab Day”.
* Skaraborgs Dentallab – När fyra labb blir till ett.
* Sara Almqvists och Daniel Granaths examensarbete om mekaniska egenskaper hos material för bettskenor.
* Liten lathund till förbundets hemsida.
* Vilket fräscenter ska jag välja?
* Privattandläkarnas branschrapport.

Vill du prenumerera

Vill du prenumerera på Tandteknikern?
Klicka här>>

Jämförelse av maskiner

Behöver jag en ny maskin? Vilken modell och vilken leverantör ska jag välja? I vilken prisklass? Den nya tekniken skapar ständigt nya frågor. Hur kommer framtidens tandteknik egentligen att se ut?

Vi kan inte svara på alla frågor. Förutsättningarna ser olika ut för olika människor och för olika labb. Men vi kan ge dig lite hjälp på vägen genom att presentera jämförelser och de svar vi har fått från tillverkare och leverantörer. Kanske kan det här ge dig lite hjälp på vägen när det gäller dina framtida investeringar.

Vi kommer ständigt att presentera jämförelser av ny teknik och presentera dem i tidningen och på vår hemsida.
Vilka frågor har du? Hör av dig till tandteknikern@dentallab.se
Alla leverantörer och tillverkare är naturligtvis också välkomna att höra av sig.

Vill du nå en tandtekniker
gör du det bäst via Tandteknikern!

Företagsannonser
Dental Marketing AB
Christer Johansson
070-574 55 82
info@x-dental.se

Vill du prenumerera på Tandteknikern digitalt?
Mejla till tandteknikern@dentallab.se