Tidningen för tandtekniker

Tandteknikern är Sveriges Tandteknikerförbunds medlemstidning.
Tidningen utkommer 6 gånger per år, upplagan är på 1 000 ex.

Senaste numret – Nr 4 2017

* Ny hemsida. Efter mer än ett års arbete är Tandteknikerförbundets nya hemsida klar.
* Lotta Grönroos har i sitt examensarbete undersökt hur arbetsmarknaden har sett ut för de tandtekniker som utbildades vid Göteborgs universitet 2007-2016
* Fadi El-Homsi har bytt Karolinska Institutet mot Oslo högskola. En av hans uppgifter är att hjälpa till att samla all dentalutbildning på ett och samma ställe i Norge.
* Jennifer Chamoun gick tandteknikerprogrammet på KI, nu pluggar hon till tandläkare.
* I Försäkringskassans statistik över första kvartalet 2017 kan man utläsa att de åtgärder som hade en nedgång 2016 har återhämtat sig.
* Vilket fräscenter ska jag välja? Vi jämför sju olika fräscenter.

Vill du prenumerera

Vill du prenumerera på Tandteknikern?
Klicka här>>

Jämförelse av maskiner

Behöver jag en ny maskin? Vilken modell och vilken leverantör ska jag välja? I vilken prisklass? Den nya tekniken skapar ständigt nya frågor. Hur kommer framtidens tandteknik egentligen att se ut?

Vi kan inte svara på alla frågor. Förutsättningarna ser olika ut för olika människor och för olika labb. Men vi kan ge dig lite hjälp på vägen genom att presentera jämförelser och de svar vi har fått från tillverkare och leverantörer. Kanske kan det här ge dig lite hjälp på vägen när det gäller dina framtida investeringar.

Vi kommer ständigt att presentera jämförelser av ny teknik och presentera dem i tidningen och på vår hemsida.
Vilka frågor har du? Hör av dig till tandteknikern@dentallab.se
Alla leverantörer och tillverkare är naturligtvis också välkomna att höra av sig.

Vill du nå en tandtekniker
gör du det bäst via Tandteknikern!

Företagsannonser
Adviser: www.adviser.se
Richard Ahlman
richard.ahlman@adviser.se
0708-55 28 21, 08-408 055 03

Övriga annonser
Eller vill du prenumerera på Tandteknikern digitalt?
Mejla till tandteknikern@dentallab.se