Malmö – 5 september
Göteborg – 6 september
Solna – 27 september

Cirkatider för alla mötena är kl: 17.30-21.00

På dagordningen (preliminärt):
* Uppföljning GDPR
* Nya Medicintekniska regelverket
* Dialogmöte med myndigheter
* Marknadsanalyser

  • 375:-/per person som medlem (subventionerat pris). 575:-/per person som icke medlem. Priserna inkluderar moms. I deltagaravgiften ingår en tvårättersmiddag, 1 glas öl/vin eller alkoholfritt alternativ samt kaffe.
  • Anmälan är bindande och sista dagen för anmälan är den 15 augusti 2018.

GDPR
Dina personuppgifter är alltid skyddade hos oss. Vi på Sveriges Tandteknikerförbund värnar om den personliga integriteten.
Vi prioriterar skyddet av all information du anförtror oss och följer dataskyddsförordningen GDPR och de lagar och regler som gäller i Sverige, för att skydda din integritet. Bara ett begränsat antal personer med särskild behörighet har tillgång till informationen.
Sveriges Tandteknikerförbund behandlar personuppgifter i syfte att administrera kundförhållandet samt förhållandet med försäkringsförmedlaren och lämnas inte ut till tredje part.
Vänligen läs vår dataskyddspolicy. Klicka här! >>