Informationstext

  • Endast dina 6 första siffror
  • Ange ett användarnamn för inloggning till hemsidan
  • Ange det år du startade din utbildning
  • *Vi skyddar din integritet Dina personuppgifter är alltid skyddade hos oss. Vi på Sveriges Tandteknikerförbund värnar om den personliga integriteten. Vi prioriterar skyddet av all information du anförtror oss och följer de lagar och regler som gäller i Sverige, inklusive personuppgiftslagen (PUL) för att skydda din integritet. Bara ett begränsat antal personer med särskild behörighet har tillgång till informationen.