Tandteknikerutbildningen är eftergymnasial och sker på tre orter i Sverige.
Högskolan är 3-årig och inkluderar även praktik.
Efter genomgången studietid erläggs tandteknikerexamen.
Tandteknikerutbildningen finns på följande platser:

Göteborgs universitet
>> Institutionen för odontologi

Malmö högskola
>> Odontologiska fakulteten