Här kommer vi att lägga in bilder från förr.
Skicka ditt bidrag till tandteknikern@dentallab.se

Statens Tandteknikerskola 1984

Statens Tandteknikerskola Birger Jarlsgatan 129, Stockholm. Året är 1984.
I bakre raden skymtar lärarna Sven Hällgren och Bosse Zeijlon samt rektor Sten Brunnhage.
Foto: Anneli Bröms