Ny etsningsteknik för zirkonia

Forskare på NIOM, Nordic Institute of Dental Materials, har utvecklat en ny teknik för etsning på zirconiabaserade keramer. Enligt forskarna ska tekniken förbättra vidhäftningen med resinbaserad cement. Tester har visat att vidhäftningshållfastheten kan bli fem gånger bättre jämfört med sandblästring. Tekniken kallas för ”melt etching” och innebär att man för samman fluorföreningar. Enligt forskarna är det en teknik som ska … Läs mer

Hur mycket används CoCr inom fast protetik?

Maria Kassapidou, övertandläkare på avdelningen för oral protetik vid Odontologiska Institutionen i Jönköping och doktorand på avdelningen för oral protetik/odontologisk materialvetenskap, institutionen för odontologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, har genomfört en enkät-studie och sammanställt resultaten av användningen av CoCr-legeringar i fast protetik bland dentala laboratorier i Sverige. Studieupplägget innebar att hon, från mars till oktober 2015, har skickat frågeformulär till … Läs mer