Hållbara inköp/uppförandekod

Förbundet har skapat en uppförandekodpolicy och rutiner angående hållbara inköp. Landstingen har börjat efterfråga detta i enkäter och upphandlingar. Policyn och rutinerna är nu inlagda i Struktur. Ni som är medlemmar, men ännu inte har Struktur, kan rekvirera dessa från förbundet.