Enkät om arbetsrelaterade besvär

Jag heter Alexandra Svenlin och är tandteknikerstudent på Göteborgs universitet. Jag arbetar med en enkät som handlar om förekomsten av och orsaker till arbetsrelaterade besvär hos tandtekniker. Den här enkäten skickas ut till tandteknikerförbundets medlemmar via tandteknikerförbundet och vänder sig främst till dig som arbetar eller har arbetat med framställning av tandtekniska produkter. Enkäten tar ca 5 min minuter att … Läs mer