Region Stockholm – Upphandlingen avbruten

Region Stockholm – Upphandlingen avbruten
Information från upphandlaren:
Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar
VI.3) Kompletterande upplysningar
Motivering för avbrytande
Upphandling av anbudsområde. Fast protetik avbryts för att det kommit en dom från Förvaltningsrätten som säger att Upphandlingen ska göras om.

VI.5) Datum då meddelandet sänts 2018-05-25