80 procent positiva till framtiden

Framtidsutsikterna är goda för dem som driver labb. I alla fall om man får tro labbägarna själva.
I vår senaste enkät är det så här långt hela 80 procent av dem som har svarat som ser positivt på framtiden för sina företag.
Läs mer i det kommande numret av Tandteknikern.
Vill du också vara med i enkäten?
Klicka på länken nedan och lämna dina svar. Det tar bara några minuter.

https://members.paloma.se/Surveys/Pass/ViewSurvey.aspx?survey=a0b9be1a-b705-4bef-8cda-da6e0b81c273