Swedental ställs in – Riksstämman genomförs digitalt

I ett mejl från Svenska Mässan i Göteborg meddelas det att årets Swedental ställs in. Riksstämman kommer att genomföras digitalt.
”Coronaviruset har fått konsekvenser i en utsträckning som få kunnat föreställa sig. Vi hade, precis som ni, hoppats på att kunna genomföra Swedental och Odontologisk Riksstämma enligt ursprungsplan. En mässa är något vi genomför tillsammans. Med respekt för de investeringar i både tid och pengar som ni utställare lagt, har vi i största möjliga mån strävat efter att fatta ett gemensamt beslut kring genomförandet. Vi har därför fört en dialog med Föreningen Svensk Dentalhandel, Svenska Tandläkaresällskapet samt med intresseorganisationer, partners och arbetsgivare.
Utifrån de dialogerna samt under rådande mötesrestriktioner framgår det att vi behöver ta beslutet att ställa in årets utställning, men att genomföra Riksstämman digitalt.
Swedental och Odontologisk Riksstämma i sin fulla mötesform återkommer igen som planerat den 17-19 november 2021 i Stockholm och den 16-18 november 2022 i Göteborg.

Vad innebär det för er?  
När det gäller er medverkan i utställningen vid Swedental 2020 kommer er bokning att annulleras och pengarna återbetalas, med avdrag för expostartavgift. Eventuella hotellrum som bokats på Hotel Gothia Towers via utställarlänken kommer automatiskt att bokas av.

Vad händer härnäst?  
Vi förstår att ni har lagt ner mycket tid, energi och resurser på att förbereda innehåll inför årets mässa. Vårt mål är att ni fortfarande ska nå ut med era produkter, nyheter och information till alla som hade tänkt besöka oss. Håll utkik så berättar vi snart mer!

Den digitala Riksstämman och Swedental

I november i år kommer deltagare att få uppleva höjdpunkterna ur årets kongress digitalt! I det digitala eventet kan tittare ta del av livesända paneldebatter kring Tandvården i krisen samt Tandvårdens kompetensförsörjning. Mer information följer inom kort!”