Årets Sverkerpristagare är sex tandtekniker

Övre raden från vänster:
 Patrik Eriksson och Przemek Seweryniak.

Undre raden från vänster:
 Åsa Sjöholm, Carina Algotsson, Per Ekblom och Claes Myrin.