Riksstämma flyttar till Umeå 2023

År 2023 ska Odontologisk riksstämma och Swedental för första gången genomföras i Umeå. Syftet är att locka besökare i norra Sverige som tidigare inte har haft möjlighet att delta. – Det här är en nysatsning som många efterfrågat. Vi konkurrerar med stora internationella kongresser och andra arrangemang och vi måsta kunna erbjuda en helhetsupplevelse med det vetenskapliga programmet som grund, … Läs mer

RFI – hållbarhet Tandtekniska tjänster, Region Västernorrland

Region Västernorrland kommer påbörja upphandling av tandtekniska tjänster. Som ett led i detta bjuder vi in marknaden att svara på denna request for information gällande hållbarhet inom upphandlingsområdet Sista svarsdag: 2022-08-31 När du loggat in på Mercell upphandlingskoll kommer du direkt till remissen genom att fylla i ”rfi hållbarhet” i sökrutan. Bästa hälsningar Olle Sahlin Sveriges Tandteknikerförbund

RFI – Aligners Region Värmland

Request for information – RFI Region Värmland (regionen) avser att under hösten 2022 genomföra upphandling av Aligners. Ni inbjuds härmed att inkomma med synpunkter på innehållet (RFI) i bifogade dokument under punkt 1.8 som utgör delar av utkast till upphandlingsdokumenten inför Region Värmlands planerade upphandling gällande Aligners. Vänligen observera att detta inte utgör en anbudsförfrågan och är därför inget som … Läs mer

Information kring avgifter från Läkemedelsverket.

På Läkemedelsverkets hemsida finns information om den nya avgiften och när fakturan ska betalas. ”Förfallodatum för fakturor enligt de nya årsavgifterna har skjutits fram till 30 september 2022. Detta för att ge utrymme till att undersöka vilka åtgärder som kan vidtas för att underlätta övergången till de nya årsavgifterna för tillverkare och auktoriserade representanter. Det finns dock i dagsläget ingen … Läs mer

Remiss avseende upphandling – passa på att påverka

Extern remiss – passa på att påverka! OBS! Detta är endast en extern remiss där ni kan komma med synpunkter på upplägget och inte den slutliga upphandlingen som kommer någon gång efter sommaren. Meddelande om request for information, RFI Extern remiss – Tandtekniska tjänster 2022 Folktandvården Stockholms län AB, Stockholm Sista anbudsdag: 2022-06-20 Leveransort: Stockholms län Förfarande: Extern remiss Extern … Läs mer

”Företag tvingas ljuga i offentliga upphandlingar”

”I upphandlingssverige anser man att billigt är bäst och utesluter yrkesskickliga personer med mest erfarenhet och kunskap eftersom det är för dyrt. Man antar felaktigt att slutresultatet är likvärdigt oavsett yrkeskunskap.” >> Dagens Samhälle >> Offentliga affärer (med kommentar av Olle Sahlin)

Status för fakturerade årsavgifter för 2022

Läkemedelsverket påminner om att förfallodatum för årsavgifterna för 2022 är 31 maj. Det finns ännu inga ytterligare besked att ge rörande justeringar av avgifterna för 2022. Arbetet med att utreda möjligheterna till justeringar fortgår. Läkemedelsverket återkommer med information så fort som det är möjligt. I början av nästa vecka kommer förbundet intervjua Helena Dzojic, enhetschef på Medicinteknik Läkemedelsverket, angående avgifterna.

Tandvården påverkas fortsatt av pandemin

Under 2021 var det fortsatt färre personer som besökte tandvården jämfört med före pandemin, upp till 10 procent beroende på åldersgrupp. Tydligast var minskningen i åldersgruppen 24–69 år, och den var större i folktandvården än i privattandvården. Det är också fortsättningsvis färre personer som kommer för undersökning, även om det är tydligast bland personer 24–69 år. – Vid pandemins inledning … Läs mer

Avgiften som kan förstöra branschen

Förfallodatum för fakturor enligt den nya avgiften skjuts fram till 31 maj 2022. Det beskedet lades upp på Läkemedelsverkets hemsida för någon månad sedan. Orsaken till det ändrade datumet är fortfarande oklart, men det kan faktiskt vara så att myndigheterna har insett att de har fattat ett ett felaktigt beslut. Kanske har någon under myndigheternas beslutsgång faktiskt förstått konsekvens­en av … Läs mer