Information med anledning av coronaviruset

Hej!
Vi befinner oss i en minst sagt extraordinär situation som kräver extraordinära insatser. Genom tät dialog och återkommande uppdateringar och information till er som kund i Söderberg & Partners är vår förhoppning att vi ska kunna tillföra relevant och viktig kunskap inför alla de beslut och överväganden som ni och många med er nu står inför.

Vi kommer att löpande sammanställa frågor och information som vi bedömer att ni och era anställda kan ha nytta av. Informationen kommer dels att anpassas efter hur den rådande marknadssituationen förändras, dels genom de frågor vi får löpande från kunder.
Nedan finner ni ett sammandrag av vad vi gör och den information som nu finns tillgänglig.

* Vi har sammanställt information om försäkringsskyddet i de försäkringar vi förmedlar och om det finns undantag i villkoren som påverkar skyddet med anledning av Coronaviruset. Se sammanställningen här: soderbergpartners.se/corona

* Vi för en konstruktiv dialog med marknadens försäkringsbolag i syfte att undersöka hur vi kan hjälpa våra kundföretag i det ansträngda läget avseende exempelvis svårigheter att upprätthålla verksamheten utifrån vikande orderingång, likviditetsproblem eller likande.

*) Vi samlar dagsaktuella uppdateringar kring marknadshändelser och situationen i omvärlden i stort på en dedikerad hemsida, soderbergpartners.se/corona. Där samlar vi också information om hur Söderberg & Partners som företag och arbetsgivare säkerställer kontinuitet i verksamheten.

*) Webinars med olika och dagsaktuella teman. Ni finner också information om hur Söderberg & Partners som företag och arbetsgivare säkerställer kontinuitet i verksamheten både ur ett informativt syfte men också som vägledning för er som har behov av att veta hur andra företag agerar och instruerar anställda i syfte att undvika smittspridning. Vår önskan är att bidra maximalt så tveka inte att kontakta er rådgivare om ni och era anställda har frågor kring de tjänster och försäkringar som vi tillhandahåller.

Med vänlig hälsning
Gustaf Rentzhog
VD & Koncernchef,
Söderberg & Partners