Vi erbjuder dig som företagsmedlem

– Nyhetsbrev
– Upphandlingsnytt
– Rabatt på kurser, informationsmöten och Tandteknikerträffar
– Förmånliga försäkringslösningar via Söderberg & Partners
– Möjlighet att köpa kvalitetssäkringsystemet Struktur (får endast köpas av förbundets företagsmedlemmar) och därmed få certifikat på att MDR efterlevs.
– Hjälp vid kommande inspektioner samt information om nya regler för tandteknisk verksamhet
– Rabatt på annonser i tidningen eller på hemsidan**
– Medlemskap i FEPPD, den europeiska tandteknikerorganisationen
– Tidningen Tandteknikern, fysiskt och digitalt
– Påverkansarbete, lobbying samt remissarbete
– Möjligheten att påverka, rösträtt på årsmötet
– Myndighetsbevakning
– Marknadsanalyser
– Statistik
​**Gäller pryl- eller företagsannons

Du får allt detta för 930: - per månad inklusive moms
Plus 0,14% på företagets årliga omsättning​, med ett maxbelopp på 20 000 kr årligen.
Den omsättningsbaserade avgiften faktureras med halva beloppet i maj och halva beloppet i november månad och grundar sig på den årliga anmälan som företaget ska skicka in till förbundet (vi mejlar er när det är dags att fylla i anmälan och skicka in den till oss, kom ihåg meddela oss vilka mejladresser ni vill att vi information och nyhetsbrev m.m. till). Ny medlem faktureras denna avgift först kommande halvårsperiod. Om företag inte inkommit med med sin årliga anmälan senast i oktober varje år kan förbundet enligt stadgarna ta fram den årliga omsättningen via branschrapporter.

Medlemsavgiften för företag delas upp på två olika fakturor. Dels en medlemsavgift som faktureras från Sveriges Tandteknikerförbund och dels en företagsavgift/serviceavgift, företagsavgiften/serviceavgiften faktureras från Sveriges Tandteknikerförbund Service AB då den innehåller moms och ska redovisas korrekt från ett aktiebolag. Företag är vid medlemskap i Tandteknikerförbundet bundna till att betala företagsavgiften/serviceavgiften som är knuten till Tandteknikerförbund Service AB.

Uppsägningstiden för företagsmedlemmar är 6 månader.

Ansökan om medlemskap för tandtekniskt laboratorium >>

Ansökan om medlemskap för regioner (f.d. landsting) >> 

Som företagsmedlem faktureras du per kvartal i februari, maj, augusti och november enligt nedan:

Februari - avser januari-mars
* Medlemsavgift
* Företagsavgift
* Årliga avgiften i FEPPD - europeiska tandteknikerförbundet
* Support av Struktur - debiteras endast för er laboratorieägare som köpt kvalitetsledningssystemet

Maj - avser april-juni
* Medlemsavgift
* Företagsavgift 
* Omsättningsbaserad avgift - (jan-juni) grundar sig på den årliga anmälan som vi ber varje laboratorium att mejla in årligen till oss.

Augusti - avser juli-september
* Medlemsavgift
* Företagsavgift

November - avser oktober-december
* Medlemsavgift
* Företagsavgift
* Omsättningsbaserad avgift (juli-dec) samma som fakturerades i maj månad.

Förklaringar till avgifterna/kvartal
* Medlemsavgift 202:50 kr, avgift som avser att vara medlem i Sveriges Tandteknikerförbund.
* Företagsavgift 1500 kr debiteras från SvTF Service AB, se punkterna ovan vad vi erbjuder dig som företagsmedlem.
* Tidningen Tandteknikern prenumeration 247:50 kr

Övriga avgifter som delas upp 1-2 gånger per år.
* FEPPD 400 kr/år 
* Struktur 1 200 kr/år (för medlemmar som köpt kvalitetsledningssystemet)
* Omsättningsbaserad avgift -  Avgiften grundar sig på er årliga anmälan, 0.14% av er omsättning (maxbelopp 20 000 kr) delas på två och debiteras i maj och november. Det är därför viktigt att ni meddelar oss er "årliga anmälan" så att rätt avgift debiteras på din faktura. Detta gäller alla företagsmedlemmar. Vi meddelar när det är dags att inkomma med denna uppgift via nyhetsbrev och i tidningen.

Image