Vi erbjuder dig som företagsmedlem

– Nyhetsbrev
– Upphandlingsnytt
– Rabatt på kurser, informationsmöten och Tandteknikerträffar
– Rabatter på hotell
– Verktygslåda för ditt laboratorium på vår hemsida, du loggar enkelt in via en särskild medlemskod
– Förmånliga försäkringslösningar via Söderberg & Partners
– Möjlighet att köpa kvalitetssäkringsystemet Struktur (får endast köpas av förbundets företagsmedlemmar) och därmed få certifikat på att MDR efterlevs.
– Hjälp vid kommande inspektioner samt information om nya regler för tandteknisk verksamhet
– Rabatt på annonser i tidningen eller på hemsidan**
– Medlemskap i FEPPD, den europeiska tandteknikerorganisationen
– Tidningen Tandteknikern, fysiskt och digitalt
– Påverkansarbete, lobbying samt remissarbete
– Möjligheten att påverka, rösträtt på årsmötet
– Myndighetsbevakning
– Marknadsanalyser
– Statistik
​**Gäller pryl- eller företagsannons

Du får allt detta för 800: - per månad inklusive moms
Plus 0,14% på företagets årliga omsättning​
Den omsättningsbaserade avgiften faktureras med halva beloppet i maj och halva beloppet i november månad och grundar sig på den årliga anmälan som företaget ska skicka in till förbundet (vi mejlar er när det är dags att fylla i anmälan och skicka in den till oss, kom ihåg meddela oss vilka mejladresser ni vill att vi information och nyhetsbrev m.m. till). Ny medlem faktureras denna avgift först kommande halvårsperiod. Om företag inte inkommit med med sin årliga anmälan senast i oktober varje år kan förbundet enligt stadgarna ta fram den årliga omsättningen via branschrapporter.

Medlemsavgiften för företag delas upp på två olika fakturor. Dels en medlemsavgift som faktureras från Sveriges Tandteknikerförbund och dels en företagsavgift/serviceavgift, företagsavgiften/serviceavgiften faktureras från Sveriges Tandteknikerförbund Service AB då den innehåller moms och ska redovisas korrekt från ett aktiebolag. Företag är vid medlemskap i Tandteknikerförbundet bundna till att betala företagsavgiften/serviceavgiften som är knuten till Tandteknikerförbund Service AB.

Uppsägningstiden som företagsmedlem är 6 månader.

Ansökan om medlemskap för tandtekniskt laboratorium >>

Ansökan om medlemskap för regioner (f.d. landsting) >>

Image