Välkomna till Sveriges Tandteknikerförbund

Sveriges Tandteknikerförbund (SvTF) är en gemensam branschorganisation för laboratorieägare och tandtekniker som arbetar för att stärka de tandtekniska laboratoriernas konkurrenskraft samt för att marknadsföra våra skickliga tandtekniker.

Förbundet representerar medlemmarna inför myndigheter och organisationer, främjar utbildning och forskning och arbetar för att marknadsföra laboratorierna och yrket.
Förbundet samarbetar i branschfrågor med våra nordiska och övriga europeiska laboratorieorganisationer genom FEPPD.

Genom sitt servicebolag – SvTF Service AB – erbjuder förbundet medlemsföretagen samt anställda medlemmar bevakning av marknaden, bevakning av upphandlingar, kvalitetssäkring samt branschspecifika försäkringslösningar. Därtill kommer skriftlig och muntlig information, rådgivning till medlemmarna och utbildning.

Vår hemsida är gjord för tandtekniker

Här finner du information om bland annat:
Annonser
Auktorisation

Försäkringar
Kalendarium
Kvalitetssäkring
Legala krav
Tidningen Tandteknikern
Upphandlingar

Vissa sidor är endast för medlemmar i Sveriges Tandteknikerförbund.