Sveriges Tandteknikerförbund /
Sveriges Tandteknikerförbunds Service AB

Postadress:
Box 22307
104 22  Stockholm
Besöksadress:
Klara Norra Kyrkogata 31,
111 22 Stockholm
Telefon: 08-470 55 20
E-post: solweig.hulten@dentallab.se

Öppettider
Telefontid vardagar mellan 09.00 – 15.00.
Vid brådskande ärenden utöver kontorstid – mejla till solweig.hulten@dentallab.se så besvarar vi er fråga så snart vi kan.

Vi som arbetar på kansliet

Olle Sahlin – Ordförande och ombudsman
Olle Sahlin är ordförande för Sveriges Tandteknikerförbund och ombudsman i Sveriges Tandteknikerförbunds Service AB. Olle ansvarar för kvalitetssäkrings-frågor, upphandlingsfrågor, samverkansmöten samt myndighetskontakter.
Olle även ansvarar för lobbyverksamheten för förbundet samt är ansvarig utgivare för tidningen Tandteknikern.
Telefon: 070-883 91 00
E-post: olle.sahlin@dentallab.se

Solweig Hultén – Verksamhetskoordinator
Solweig Hultén är verksamhetskoordinator i Sveriges Tandteknikerförbunds Service AB.
Solweig har hand om medlemsfrågor, prenumerationer, fakturering, kvalitetssäkring och upphandlingar.
Solweig är ansvarig för hemsidan, driver förbundets projekt samt ansvarar för förbundets marknadsföring.
Telefon: 070-631 17 20
E-post: solweig.hulten@dentallab.se

Björn Hasselblad – Chefredaktör
Björn är chefredaktör för tidningen Tandteknikern.
Björn ansvarar för allt från planering, reportage, redigering och layout till distribution i samarbete med redaktionskommittén och medlemmarna.
Björn är dessutom ansvarig för förbundets hemsida.
Telefon: 070-369 26 99 (må-tor)
E-post: bjorn.hasselblad@dentallab.se