Sveriges Tandteknikerförbund /
Sveriges Tandteknikerförbunds Service AB

Postadress/besöksadress:
Kungsgatan 60
111 22  Stockholm
Telefon: 08-470 55 20
E-post adresser:
solweig.hulten@dentallab.se
olle.sahlin@dentallab.se
Redaktör för Tandteknikern:
bjorn.hasselblad@dentallab.se

Öppettider
Telefontid vardagar mellan 09.00 – 15.00.
Vid brådskande ärenden utöver kontorstid – mejla till solweig.hulten@dentallab.se så besvarar jag er så snart jag kan.

Vi som arbetar på kansliet

Olle Sahlin – Ordförande och ombudsman
Olle Sahlin är ordförande för Sveriges Tandteknikerförbund och ombudsman i Sveriges Tandteknikerförbunds Service AB. Olle ansvarar för kvalitetssäkrings-frågor, upphandlingsfrågor, samverkansmöten samt myndighetskontakter.
Olle även ansvarar för lobbyverksamheten för förbundet samt är ansvarig utgivare för tidningen Tandteknikern. 
Telefon: 070-883 91 00 (må-fre 09:00-15:00)
E-post: olle.sahlin@dentallab.se

Solweig Hultén – Verksamhetskoordinator
Solweig Hultén är verksamhetskoordinator i Sveriges Tandteknikerförbunds Service AB.
Solweig har hand om medlemsfrågor, prenumerationer, fakturering, kvalitetssäkring och upphandlingar.
Solweig driver förbundets projekt, ansvarar för förbundets marknadsföring.
Telefon: 070-631 17 20 (må-fre 09:00-15:00)
E-post: solweig.hulten@dentallab.se

Björn Hasselblad – Chefredaktör
Björn är chefredaktör för tidningen Tandteknikern.
Björn ansvarar för allt från planering, reportage, redigering och layout till distribution.
Björn är dessutom ansvarig för förbundets hemsida och förbundets och tidningens Facebooksidor.
Telefon: 070-369 26 99 (må-tor)
E-post: bjorn.hasselblad@dentallab.se