”Lägg ned landstingslabben”

Thommy Bäckström (L) landstingsledamot i Västerbottens läns landsting, vill lägga ned de landstingsägda tandtekniska laboratorierna.
– Lägg ned landstingets egen tandtekniska produktion! Det tillhör inte vårdens kärnverksamhet. Upphandla i stället proteser och bettskenor på den öppna marknaden och sänk därmed kostnaderna med mellan 3–5 miljoner kronor per år, säger han.
Läs mer här >>