Registrering/avregistrering Läkemedelsverket

Nu finns en ny lista från Läkemedelsverket om alla labb som registrerade och avregistrerade sig under år 2017.

Läs mer här >>