"Demokrati är en himla fin grej"

Torbjörn Åkesson

En man klättrade ner i ett stenbrott och såg genom stendammet två stenhuggare som arbetade hårt med mejsel och hammare.
– Vad gör du? Frågade han.
– Jag hugger sten ser du väl!
Mannen gick vidare till den andra och frågade samma sak. Svaret blev:
– Vi §bygger ett palats!
Tankeväckande på flera sätt tycker jag. Jag känner igen mig i båda de hårt arbetande stenhuggarna men det är den andre som har framtiden för sig. Att se kopplingen mellan vardags­slitet och det stora ”bygget”.
Ju äldre jag blir inser jag att jag är medansvarig i mer än ett palatsbygge. Allt ifrån att ta hand om min familj till att bygga ett fungerande samhälle.
Vi har något gemensamt du och jag. Tandtekniken i Sverige betyder något för dig. Att du bläddrar och läser här kan inte betyda något annat, tänker jag. Låt oss bygga något tillsammans!
Sveriges Tandteknikerförbund är skyddande tak och väggar när det blåser. Gång på gång har jag fått se hur vi som förbund kunnat sätta ner foten för att bevara och ut­öka tandteknikerns utrymme inom tandvården och samhället. Något som en ensam tekniker aldrig skulle ha kunnat göra själv.

Vårt förbund är en del av den demokratiska världen.
Demokrati är en himla fin grej. Ta den inte för givet. Den är en plats med möjligheter. Möjligheter för en bra idé att få genomslag oavsett vem du är som kommer med den. Var rädd om demokratin.
I mitt liv har jag varit med i församlingar och föreningar av olika slag. Ofta har jag gäspande lyssnat på årsmötets formaliteter som avhandlat punkt efter punkt.
Saker som: ”Finns det några inkomna motioner?”
”Nej”. Bank! (Klubban i bordet)
Demokrati är inte sömniga formaliteter! Vilken möjlighet till inflytande. En motion från en medlem levererad rakt in i föreningens årsmöte. Tyvärr en möjlighet som nästan aldrig utnyttjas, enligt min erfarenhet.
Demokrati är den bästa ordningen hittills för välfungerande socialt liv människor emellan. Om den känns sömnig beror det på att den tycks lika självklar som luften vi andas. Demokratin är ingen självklarhet utan behöver ständigt återerövras.

Vissa säger att intresset för föreningsengagemang minskar. Något annat tar dess plats och det oroar mig.
Detta andra handlar om att den enskilda människan blir en passiv efterföljare och konsument utan påtagligt inflytande över den övergripande utvecklingen. Företag som Google och andra vill vara en snäll storebror som tar hand om oss på ett sätt som i slutänden gagnar dem själva. Oroande och odemokratiskt.
I mitt liv som tandtekniker och labbägare ser jag en liknande trend. De internationella företagen är gång på gång på väg att tänka bort den lokala tandteknikern.
Man ”följer pengarna” och de finns i högre utsträckning på kliniksidan än hos labben. Att stå ensam mot dessa krafter känns inte lockande.
Om du känner igen dig i den känslan så se till att bidra med det du kan för att skapa ett starkt förbund.

Torbjörn Åkesson
Styrelseledamot
Sveriges Tandteknikerförbund