“Vi måste lära oss varandras språk
för att kunna kommunicera”

”Med de nya teknikerna ligger ansvaret allt mer på oss att lära oss och behärska dem.
Därför är det lite läskigt när företagen marknadsför chairside-tekniken mot tandläkarna och hävdar att de kan klara sig utan tandtekniker i framtiden.”

Då har snart ett nytt år passerat och 2018 knackar på dörren. Nästa år fyller Tandteknikerförbundet 130 år och det ska vi fira och vara stolta över.
Mycket har hänt under dessa år, yrket har bytt kostym flertalet gånger och i allt snabbare takt. Eller ska man säga klänning? För om man tittar på senare års utbildningar så är ju kvinnorna i stor majoritet.
Om man funderar ett tag och låter minnena flöda fritt, så kommer bilder fram hur branschen, och alla vi i den, har förändrats och få kunde väl ana för 50, 30 eller 20 år sedan var vi skulle vara i dag. Kommer det att gå att förutspå var vi är om 10 år, eller 20?
Jag är övertygad om att när vi firar 150 år så kommer bilden av i dag vara ”var det så länge sedan?”

”Det handlar om att lära sig
varandras språk för att vi ska kunna kommunicera.”

Vi har i reportage och intervjuer tittat närmare på de olika utbildningarna för att få en bättre bild över vad som komma skall. Samtliga intervjuade belyser vikten av samarbete, närhet, förståelse, kommunikation och teamet som det avgörande.
Jag tror detta är lika viktigt när man kommer till förbund och föreningsarbete. Tidningen du just nu läser är ett exempel på detta, vi deltar också på dialogmöten och träffar med de andra yrkena i det odontologiska teamet.

”Det behövs naturliga strukturer och samverkansformer som på ett självklart sätt lyfter och tydliggör våra respektive yrkesområden och teamsamverkan.”

Många säger att förbundslojalitet och föreningsmedlemskap inte är lika självklart och lockande som tidigare och att det förr var ett mer eller mindre måste. Man var solidarisk, men kanske inte så deltagande.
Det finns inga måsten, allt är frivilligt, därför kan jag med största glädje se att vi i dag har en stark kåranda och positivitet hos medlemmarna.

”Det finns inte en chans för studenterna på tandläkar-utbildningarna att hinna med i den snabba utvecklingen inom tandteknikerbranschen med alla de nya teknikerna.”

Sociala medier har fört oss samman och vi har inga synbara gränser i vår kommunikation.
En medlem säger så här: ”Innan jag gick med i förbundet så var mitt yrkesverksamma kontaktnät begränsat, nu är det hela landet, familjärt liksom. Jag ångrar att jag inte gick med tidigare”.
Låt oss fira 130 år gemensamt, kom och delta på Tandteknikerdagarna, informationsmötena och andra aktiviteter som anordnas.
Givetvis så ska alla på Riksstämman i Göteborg 2018 få reda på att Tandteknikerförbundet fyller år.

”Även om du säkert kan en hel del om tandteknik, och om material och framställningstekniker, så klarar du dig inte utan en bra tandtekniker.”

Vi har också en nyfödd att ta hand om. FEPPD har utlyst en europeisk tandteknikerdag som ska firas för första gången den 1 juni och som ska belysa och informera om yrket i de europeiska länderna.
Läs mer om tandteknikerdagen på https://www.european-dental-technicians-day.com/ och mer om Tandteknikerförbundets 130 år på sidan 34.

” Att se de tandtekniska labben som några slags postorderföretag fungerar inte riktigt, då blir det inget bra resultat.”

Fotnot: Alla citaten i texten är hämtade från olika intervjuer i förra numret av Tandteknikern.

Olle Sahlin, ordförande
i Sveriges Tandteknikerförbund