Nästan ingenting är hugget i sten

Vi skriver 2019. Världen är turbulent, väldigt mycket verkar hända och förändras överallt. Inte bara i politiken. Klimatet ändras också, snabbare på vissa ställen än på andra.
I år verkar vintern till och med helt utebli i södra Sverige och i norra Sverige smälter glaciärerna allt snabbare. Ingen vet riktigt länge vad det här kommer att leda oss eller hur vår värld kommer att se ut i framtiden. Vi som ska åka Vasaloppet får också allt svårare att hitta snö och möjligheter att träna. Ett problem som kan verka rätt futtigt i sammanhanget, men ändå.
Det finns även stora förändringar inom andra områden, många yrken och branscher har till exempel förändrats snabbt de senaste åren. Dentalbranschen är bara en av dem.
Den tekniska utvecklingen går med rekordfart och många tandläkare och tandtekniker är på väg att pensionera sig. Tandläkarkliniker och dentallabb försvinner.
Det här är en av orsakerna till att Sveriges Tandteknikerförbund har skickat ut några enkäter den senaste tiden; för att fråga tandteknikerna hur de ser på sina företag och på framtiden?
Den första enkäten var enbart riktad till medlemmar i förbundet, medan den vi skickade ut senast vänder sig till alla dentallabb i hela Sverige.
Resultatet av den, så här långt, presenterar vi på sidan 18 i tidningen.

Det här är det första numret av Tandteknikern i år och tidningen skickas inte bara ut till medlemmar i förbundet, utan till alla de drygt 400 labb som finns registrerade i Sverige. Alltså även till alla dem som ännu inte är medlemmar i Sveriges Tandteknikerförbud.
Enkäten har även gått ut via brev och det går även bra att gå in på vår hemsida och svara på den eller svara via mejl eller brev.
Tanken är att den information vi samlar in nu ska ligga till grund för flera liknande enkäter framöver. Enkäterna ska vara till för alla. Därför är det viktigt att så många som kan, både medlemmar och icke-medlemmar, svarar.

Vi vill att våra enkäter, om möjligt, ska vara statistiskt säkerställda, därför är det viktigt att många gör sina röster hörda. Så svara även du.
Så här långt är det flera saker som är tydliga i era svar.
l Teknikomvandlingen går fort. Många labb använder sig av CAD/CAM och även 3D-printning. Jämför man med liknande enkäter som har gjorts av det europeiska tandteknikerförbundet, FEPPD, ligger svenska labb väldigt långt framme i användandet av ny teknik. Kanske är vi bäst inte bara i Europa utan hela världen.
l Marknaden är tämligen stabil och efterfrågan på personal är åtminstone i vissa delar av landet rätt stor. De som utbildar sig till tandtekniker i dag har stora förhoppningar att få jobb.
l Framtidsutsikterna är goda för dem som driver labb. Och i vår senaste enkät är det så här långt hela 80 procent av dem som har svarat som ser positivt på framtiden för sitt företag. Det är väldigt höga siffror.

I det här välfyllda numret presenterar vi även siffror från Försäkringskassan (sidan 8) som visar liknande tendenser. Det mesta tyder på att det går bra för svensk tandteknik och för de företag som är med i förbundet.
Den senaste tiden har trenden gått mot allt större företag. Små företag köps upp eller slås ihop. Men det finns även de som går mot strömmen. I den här tidningen presenterar vi några som har startat eget i liten skala.
Apropå förändringar så kommer tidningen Tandteknikern att se lite annorlunda ut från och med det här numret.
Det är inga större förändringar men om ni har några åsikter om tidningens utseende och layout är det bara att höra av sig. Tandtekniker är ju ofta väldigt estetiskt sinnade.

Man brukar säga att ingenting är hugget i sten, det är nu förvisso inte helt sant. När livet är slut brukar somliga få en gravvård med sitt namn hugget i sten, och även de gamla vikingarna var rätt duktiga på att föreviga sina öden och äventyr genom att hugga in dem i stenar.
Men ändå är det viktigt att vi trots allt förstår ordspråket, ser världen, och accepterar den, som föränderlig.
Att vi lyssnar noga på dem som faktiskt vet väldigt mycket mer än vad vi gör, och anpassar oss och vårt sätt att leva för att göra världen bättre för oss själva och inte minst för våra barn och barnbarn.
Framför allt är det nog väldigt bra att kunna se förändringar som något positivt. Annars hade den här ledaren huggits in på en runsten i stället för att ha blivit skriven på en dator.

Björn Hasselblad
Chefredaktör Tandteknikern

 
Image

Snöfritt. Vi måste ändra vårt beteende efter förutsättningarna och använda vårt förnuft och vår fantasi.