När slutar priset på en tjänst vara för lågt?


Vi är fortfarande i en pandemi med stor påverkan på vårt samhälle. Företag i vissa branscher kämpar för livet, andra blomstrar. Tandvården rullar på men har en mycket stor vårdskuld och en kommande boom på protetik.
Glädjande, men risken är stor för köbildning på de svenska dentallabben. Kommer då priset att vara avgörande för vem som kommer fram snabbast i kön? Eller kommer långa bra samarbeten var nyckeln till lösningen?
För korta tillfälliga samarbeten där priset lockar kan vara förlorad debiterbar tid i tandläkarstolen om det går fel i det nya samarbetet. Allt har ett pris i samhället och priset är ofta lockbetet in i ett köp.
Jag var hos min optiker härom veckan. De är mer än optiker nu för tiden. De tar kort på ögonbotten, kärl, kollar trycket, synen och självklart vill de sälja glasögon som du tycker om och passar i. Ofta börjar man med en helt okej basmodell med glas och du kan se bra igen. Sedan kan man välja till antireflex, härdade ytor, tunna glas, exklusivare bågar och vips är priset dubbelt eller tre gånger så högt.Men man har ju ett val, du betalar för det som du känner dig ha råd med och passar dig just nu.

En sak som jag inte tänkt på tidigare är den stora behållningen av en ögonhälsokontroll när jag nu gick till samma optiker igen.
Fotot av ögonbotten visade två prickar som inte borde finnas där. Lite oro. Kan vara en blödning, säger optikern. Har du diabetes, frågar optikern. Nej, inte vad jag vet. Du kanske skall gå och kolla dig för säkerhets skull.
Tid är bokad för hälsokontroll. Så till det som gjorde mig glad. Jag gick till samma optiker som, enligt lagen antar jag, förvarar mina ”ögondata”. Jag hade exakt samma prickar som för 3,5 år sedan. Han analyserade bilderna och tänker rådfråga en ögonspecialist i Borås för säkerhets skull. En hälsoundersökning hos företagshälsovården får ge resultat på min hälsa som diabetes och andra bra saker att veta.
Vad hade nu hänt om jag inte gått till samma optiker utan lockats av ett kortsiktigt supererbjudande på bågar och glas? Det var ju trots allt nya glasögon jag behövde. Ja, den optikern hade inte haft mina tidigare bilder på ögonbotten och de två prickarna.
Jag hade förmodligen oroat mig och kanske hade jag fått resa till Borås och träffa någon ögonläkare. Nu kunde jag köpa glasögon med de tillägg jag tyckte mig behöva och jag fick träffa samma optiker som hade fakta om mina ögon flera år tillbaka tiden.

Vad har detta med tandvården och tandteknik att göra? Massor tänker jag. En patient behöver en behandling med bland annat nya tänder så denne kan tugga och le.
Patienten funderar nog inte jättemycket på tillverkning, MDR och andra lagar. Denne går till sin tandläkare sedan många år, som har journalhandlingar som visar tandstatus och behandlingar långt tillbaka i tiden.
Om patienten fått tänder tillverkade av en tandtekniker så finns all information om material, konstruktion och eventuella avvikelser hos dentallabbet. Materialen som ingår kommer från ett företag som tillverkat detta och som håller koll på om det finns avvikelser eller problem i handhavandet.
Om så sker kan labbet kontakta de tandläkare som fått materialet i någon produkt och kan kontakta patienten för kontroll. En ständig utveckling av material, konstruktion, tillverkning och användande kräver bra och regelbunden utbildning och kommunikation mellan alla parter.

En nöjd patient som får rätt behandling ger bra ekonomi för tandläkaren och dentallabbet. En nöjd patient. Känn på den. En nöjd patient förlitar sig på sin tandläkare och dennes team. En nöjd patient har förhoppningsvis en tandläkare som är nöjd med sin tandtekniker. En nöjd tandtekniker behöver en bra och stabil ekonomi. Det sker ofta genom långa samarbeten som resulterar i få reklamationer och där tandläkaren betalar olika priser beroende på terapi, material och konstruktion.
Tid är pengar som någon vis människa antydde. Tiden vi lägger ned på en tandteknisk tjänst skiljer sig. Då blir priset annorlunda. När lagen om offentlig upphandling dras till sin enklaste utformning så är det i princip bara priset som avgör.
Att då som i flera upphandlingar sätta ett maxpris för en åtgärd 800 och låta tandläkaren välja material blir väldigt konstigt och totalt ohållbart för labben. Tänk dig när du går till optikern och det finns ett pris oavsett båge, glas och alla möjliga tillägg. Vem skulle då inte välja ”allt”?

Även om tandvårdsstödet och referensprislistan har en åtgärd som 800 eller 801 så innebär det för tandteknikern flera olika materialval och konstruktioner och inte minst olika tillverkningskostnader.
Ett dentallab behöver ha, och skall tillåtas ha, olika priser på sina tandtekniska tjänster även i upphandlingar inom Folktandvården.
Det gynnar det långa samarbetet som generar en stabil ekonomi för alla inblandade som patienten, tandläkarkliniken, dentallabbet och den så kallade samhällseknomin.
Mycket protetikkrävande patienter står kölistan till hösten. Ge dig och dina medarbetare en bra sammanhängande semester i sommar och ladda för en protetikhöst. Många minns nog 2008/2009. Lågkonjunktur, börskrascher men högkonjunktur i tandvården. Nu kör vi!

Fredrik Arvidsson, styrelseledamot
Sveriges Tandteknikerförbund