Det är ni som bestämmer
– nu och i framtiden

Jag har tidigare skrivit om hur svårt det är att nå fram till ansvariga personer på olika myndigheter. Ofta går inte direkta telefon­nummer eller e-postadresser att hitta utan allt måste gå via en registrator­adress. Man får löfte om att frågan behandlas och att svar ska levereras omgående. Men – dessa svar kan dröja en vecka och ibland flertalet veckor. Och ibland kommer det inga svar alls och man får tjata vidare.
Men, man får inte ge upp det är bara att köra på.
Jag satt på ett dialogmöte med tandvårdens olika förbundsaktörer den 23 mars, där hade vi ett flertal frågor på bordet, bland annat Läkemedelsverkets höjda registreringskostnad.
När jag tog upp frågan fick jag stort medhåll om orimligheterna i upplägget, även från tandläkarna. Tandläkare som producerar medicintekniska produkter måste även de registrera sig och inneha ett kvalitetsledningssystem. Så det är ju bra att även de har hörsammat problemet.
När det gäller frågan om den höjda registreringsavgiften så tog vi i Tandteknikerförbundet den första kontakten med Läkemedelsverket för över ett år sedan i frågan.

När riksdagsledamoten David Josefsson (M) för några veckor sedan i riksdagen undrade hur socialminister Lena Hallengren skulle hantera frågan fick han svaret: ”Jag avser att följa utvecklingen på det medicinsktekniska området nära utifrån nämnda EU-förordningar för att säkerställa att de ger en ändamålsenlig och säker marknad för dessa typer av produkter och jag utesluter inte att en översyn görs av de svenska regleringar som gjorts till följd av dessa förordningar.”
Den 7 april deltog jag också i ett dialogmöte med Läkemedelsverket och där framkom det att de arbetar med just detta. Den 31 maj vet vi vad de har kommit fram till. Nog om detta för just nu, jag skulle kunna skriva en bok om alla turer och människor i detta ämne som nu alltså har pågått i över ett år.
Att sprida information är inte alltid så lätt, ibland beror det kanske på att de tilltänkta mottagarna inte heller söker den. Och det kan ibland tyckas lite konstigt eftersom det är vårt jobb att förse våra medlemmar med den allra senaste informationen om vad som händer i dentalbranschen.
Vi håller nu på att bygga om vår hemsida, som är förbundets stora informationsbank, och där vi ständigt försöker uppdatera och samla på oss så mycket information som möjligt.
I tidningen Tandteknikern har vi ständigt nya reportage från branschen, i det här numret kan du exempelvis läsa mer om Nordentics planer och om hur de arbetar i Boxholm.
Som student kan du få massor av information om ditt kommande yrke, som anställd likaså. Företagare får hjälp med kvalitets- och miljöledningssystemet Struktur, upphand­lings-bevakning och vad som händer hos myndigheterna.
De nyhetsbrev som vi levererar innehåller det allra viktigaste just nu – men ändå läses och öppnas nyhetsbreven av bara knappa 60 procent av våra medlemmar. Det är inte sällan vi får frågor om ämnen vi skrivit om i nyhetsbrevet för flera veckor sedan. Varför är det så?

Världen har förändrats, Pandemier och krig påverkar och tvingar oss att tänka nytt. Nu verkar det i alla fall som om nästan alla kurvor börjar peka uppåt igen.
I dag möts vi dock allt oftare på nätet i stället för rent fysiskt. Vi har liksom vant oss vid detta och kommer nog framöver även att kalla det vår vardag. Men har det gått så långt att våra fysiska informationsmöten nu är historia?
I år var vi tvungna att ställa in de planerade informationsmötena i Malmö, Göteborg och Stockholm på grund av allt för få anmälda deltagare. Tyvärr. Är även tandteknikerdagar och Lab Day ett minne blott? Eller är det kostnaderna som styr våra val.
Lab Day i Stockholm prutade vi ned till 1 800:- i stället för 3 950:- som är det gängse endagspriset för deltagande på Riksstämman. Det kom 54 tandtekniker, och nästan lika många tandläkare.
I år har riksstämmenämnden beslutat att deltagande på Lab Day i Göteborg kommer att kosta fullt pris. Alltså ungefär samma som de Tandteknikerdagar vi brukade anordna. Då ingick föreläsningar i två dagar, lunch, kaffe och en trerättersmiddag med vin och underhållning.
Det evenemanget fick vi också ställa in på grund av för lågt deltagarantal.
Så vad ska vi göra? Det är ni som bestämmer.

Den 29 mars pratade jag med eleverna på termin 4 i ­Göteborg­ via Teams. Jag hade en Power Point-presentation om tandteknikeryrket och tog bland annat upp frågor om det regelverk som finns. Vi pratade även om hur studenterna ska tänka om de vill vara entreprenörer och starta upp ett företag.
Den nya skolplanen i tandteknikerutbildningen ska vidga elevernas kunskaper, inte enbart när det handlar om tillverkning.
Så till er som utbildar er till det underbara yrket ”tillverkare av specialanpassade medicintekniska produkter”, det kommer att vara ni som bestämmer framöver. Hur vill ni ha det?

Olle Sahlin
Ordförande Sveriges Tandteknikerförbund

 
Image