"Vi måste vara uppdaterade och källkritiska"

Det har varit en händelserik start på 2018 och nu, i början av juni, med en sol som skiner hoppas jag att vi har en skön sommar att se fram emot.
Med glädje och ödmjukhet välkomnar vi alla nya kollegor inom tandvårdsteamet och inte minst alla nyutexaminerade tandtekniker från Umeå i norr till Göteborg och Malmö i söder. Stort grattis! Det är en spännande framtid ni, och vi, har framför oss.
Vi firade även den första fredagen i juni – Europeiska tandteknikerdagen! Jag hoppas att det har varit en givande och upplysande dag för alla inom tandvårdsteamet, patienter och allmänhet.
En dag som jag hoppas återkommer och med förhoppning att den ska få växa, utvecklas och kunna påverka. Mer om hur vi har uppmärksammat dagen kommer ni att se i detta nummer av Tandteknikern.
I augusti fortsätter firandet; tandteknikerprogrammet firar 25 år som högskoleutbildning, ett program som ständigt är i förändring för att möta dentala och samhällsutmaningar som vi möter i vår dagliga verksamhet.
Som lärosäte har vi målsättningarna att våra nya kollegor är fulla med kunskap och färdigheter, stimulerade till ett livslångt lärande, problemlösande med nyfikenhet och kreativitet men framförallt är kritiskt tänkande.

Den snabba utvecklingen inom dentala material och processer kräver att vi håller oss uppdaterade men också källkritiska.
I det snabba flödet har vi också de sociala medierna, där det är enkelt att dela och nå ut. Även här finns det utmaningar, både nya regelverk (lagar och förordningar) med bland annat General Data Protection Regulation (GDPR), Medical Devices Regulation (MDR) och vårt professionella förhållningssätt.
Man blir stolt när studerande och kollegor visar sina fall som inspirerar och skapar utrymme för kunskapslyft– men glöm inte att reflektera över VAD och HUR vi lägger upp på olika sociala medier!
Tandläkarförbundets etiska kommitté har tagit fram råd till tandläkare för sociala medier. Dessa råd är bra för oss alla.

De fem råden är:
1. Tänk efter före
2. Tystnadsplikten gäller även på sociala medier.
3. Behåll en professionell distans till dina patienter.
4. Var saklig och professionell.
5. Kom överens om hur ni kommunicerar på kliniken.

Under hösten kommer vi även att uppmärksamma Sveriges Tandteknikerförbund utöver det vanliga! Förbundet fyller respektabla 130 år!
Undrar vad en 130-åring tänker? Jag vågar inte spekulera men däremot kan jag känna en nyfikenhet. All den erfarenhet och kunskap som en 130-åring har vill man förvalta och omvandla. Kanske blir det något som vi tar med oss in i framtiden och i utvecklingen av artificiell intelligens (AI).
Utvecklingen och användningen av AI har oändliga möjligheter som kan hjälpa oss i vårt dagliga arbete – vissa arbetsprocesser kan automatiseras – till exempel valet av låtlista och bokning av resor.
I den offentliga sektorn kan AI skapa förutsättningar för tillväxt och effektivisering – till exempel inom sjukvården där diagnosticeringen kan bli snabbare och bättre, genom utveckling av nya varor; såsom självkörande fordon, nya tjänster; som i infrastrukturen om hur många tågvagnar som behövs vid vissa sträckor under vissa restider, och nya affärsmodeller; som olika appar som har utvecklats och anpassats baserat på efterfråga och behov.
Användning av AI kan ge värden på flera sätt. För en 130-åring skulle det innebära att man har en app som är en artificiell vän som ger utrymme för en social vardag och någon som finns där, ett indirekt fysiskt möte eller en app som stämmer av om och hur väl du har borstat dina tänder.
Det här är ett spännande utvecklingsarbete som bland annat kommer att lyftas på årets Odontologiska Riksstämma; missa inte detta tillfälle!
AI kommer att påverka samhällsutvecklingen och är en del av förenklingen av vår vardag. Som alla förändringar behöver vi anpassning och förändring, men också ett kritiskt förhållningssätt och nyfikenhet.

Med en summering av första halvåret och med inblick inför hösten och framtiden ser jag fram emot att stanna upp och njuta under sommarmånaderna, bara vara, lukta på blommorna, vara med nära och kära, och framförallt vara uppkopplad till sociala medier när jag har täckning, annars acceptera och fortsätta att leva i nuet.
Ta hand om varandra och trevlig sommar!

Evaggelia Papia, programansvarig, Tandteknikerprogrammet,
Odontologiska fakulteten,
Malmö universitet

Image