Jag har alltid varit nyfiken på framtiden

Jag har alltid varit nyfiken på framtiden och ny teknik. Tyvärr kan jag inte kalla mig själv för ”tekniknörd” vilket hade underlättat en del kring ny utrustning och installationer.
Jag tycker att jag kan se nyttan och de förändringar som ny teknik för med sig på gott och ont. Jag själv tycker alltid att det är på gott. Varför kan någon fråga sig då.
Mitt svar blir att som tandtekniker ska man vara glad för att vara i en bransch som har en stark teknikutveckling. Det i sig betyder att verksamheten kommer finnas kvar i framtiden.
Vår bransch är absolut en framtidsbransch och vad som kännetecknar just det är förändringen.

Framtiden kommer inte att se likadan ut på labben som den gjorde när min far Bengt Hammarlund började sin bana som tandtekniker. Han arbetade under takåsarna i centrala Stockholm, där det inte fanns centralvärme i fastigheten.
Eftersom de arbetade året runt så sattes alla bunsenbrännare och värmekällor som fanns igång på morgonen under den kalla årstiden. Bänkarna rengjordes med monomervätskan som var till för allehanda protes­arbeten.
”Those were the days” kan man säga i dag, men det är ju NU som är ”the days” egentligen för oss. Som jag berört här inledningsvis händer det mycket i vår bransch nu som alltid.
Folktandvården lägger ner labb, samtidigt som den privata sektorn i stället satsar på labb och bygger nytt.
Det är märkliga tider. Att det kan se så olika ut i samma bransch är lite underligt och jag antar att även du stundom grubblat kring detta.
Jag väljer att se möjligheterna, det är min generella inställning, alternativet är inte intressant.
Folktandvården och regionerna sätter sig på sikt i ett hundraprocentigt beroende till sina upphandlingar.
Det kan bara gynna vår bransch.

Sveriges Tandteknikerförbund ska hjälpa regionerna att bli bättre i sina förfrågningsunderlag, ett pågående styrelsearbete som vi arbetar med just nu (och som du kan läsa mer om på sidan 30 i det här numret).
Samordning kring upphandlingar skulle gynna alla parter, därför kommer vi att skicka en skrivelse till alla regioner med lite ”goda råd”. Vi hoppas på att få gehör och lite följsamhet.
Det återstår att se om regionerna väljer att följa våra råd eller försöker uppfinna hjulet igen inför nästa upphandling.
Framtiden kommer innebära nya utmaningar med mer AI (artificiell intelligens) i olika datastyrda processer, labb kommer att bli av med vissa arbeten och behöva ägna sig mer åt de mer komplicerade arbetena, precis som det anstår en duktig tandtekniker att göra.
Det för också med sig en bättre arbetsmiljö i allmänhet även om det kommer nya material som ska hanteras på ett adekvat sätt såklart.

Se framtiden an, se möjligheterna, höj dina priser i lugn och fin takt, ge dig själv ”cred” för den leverans du upprätthåller, anamma ny teknik, ställ krav på dina kunder, höj förväntningarna och fortsätt leverera tandteknik till det svenska folket med stolthet.
Men framför allt nu, ha en riktigt bra och skön sommar!

Åke Hammarlund
Styrelsesuppleant

Image