Nu börjar vi klättra igen

Uppstart.
Jag kan summera allting jag lärt mig om livet i tre ord; det går vidare. Det sade en gång den amerikanske poeten Robert Frost.
Aldrig tidigare har vi som nu går vidare, gått igenom en tid som denna med pandemin under dagar, veckor och månader. Hur har det påverkat oss?
Nedgången har drabbat kåren stort, men det finns också ganska stora skillnader. Jag pratade i dag med en laboratorieägare som nästan inte hade märkt någon skillnad alls, och i går med en annan som hade en nedgång på 80 procent fram till juli. Så olika är det. Statistik över antal åtgärder under det första halvåret kan du läsa om lite längre in i tidningen.
Den största nedgången under perioden har det varit för dem som har en stor kundstock hos Folktandvården. Se veckostatistiken från Försäkringskassan under coronatider.

Men nu går vi vidare. Uppstart är det det? Ja det finns indikationer som tydligt visar på en uppgång, samtidigt som vi alla hoppas på att vi slipper en andra våg av pandemin.
Fram till februari var vår bransch på uppgång och de flesta företagen såg ljust på framtiden. Det var till och med brist på arbetskraft. Förbundet noterade en medlemsuppgång, som vi på de senaste åren inte skådat, allt och alla var på topp.
Nu börjar det förhoppningsvis vända efter denna kaotiska tid, och vi ska börja att klättra högt igen. Men för att klättra högt måste man börja lågt. Fast vi har nog ramlat ned från trädet lite olika långt.
Det här numret av Tandteknikern har vi döpt till nr 3/4 då vi på kansliet också har drabbats av coronan.
Annonsförsäljningen dog nästan ut helt och det fanns inte ekonomi för att göra nummer 3.

Förbundet började tidigt att titta över möjligheter att ekonomiskt försöka hjälpa våra medlemmar, och beslutet togs att vi inte skulle fakturera ut den omsättningsbaserade avgiften för innevarande period.
Detta var rimligt, men väldigt kostsamt, vi måste vara försiktiga ekonomiskt då vår kassa inte är stor. Styrelsen efterskänkte också sitt arvode, som inte är hög, men en fin gest var det.
Framöver kan en ekonomisk räddning vara att försäljningen av ledningssystemet Struktur till FEPPD:s medlemsländer tar fart.
Diskussioner om att kunna sälja Struktur till andra, som tillverkar medicintekniska produkter, har också inletts.

Årets höjdpunkter; Odontologiska riksstämman och Swedental är inställda i sin gamla form. Riksstämman kommer i och för sig att arrangeras digitalt. Hans Sandberg berättar mer detaljerat om det på sidan 11.
Informationsmötena kommer inte heller att bli av i år. Så tyvärr blir det inte många tillfällen att träffa er alla, men vi tittar på någon digital lösning vi också.
Om vi nu inte kan träffas fysiskt så vore det trevligt och roligt om många av er anmäler sig till kommande cybermöten. Även årsmötet den 12 november kommer att vara digitalt på Microsoft Teams.
Under tiden kan du följa vårt arbete och få information på hemsidan, via nyhetsbrev, upphandlingsnytt och på våra Facebooksidor.
Nu är jag trött på denna pandemi och försöker att titta framåt. Men det är inte vad man tittar på som spelar roll, det är vad man ser. Jag ser en kår med visioner och ett starkt hjärta att förse patienter med kvalitativa, estetiska och funktionella ersättningar och som brinner för den uppgiften.
På tal om kår, så ser vi tydligt stora förändringar på utbildningen, könsfördelningen med mera, se artikel i detta nummer. Kvinnorna blir fler och så även pensionsavgångarna och av dessa är flertalet män.
På kort tid, uppskattningsvis fem till tio år, kommer kvinnorna att vara i stark majoritet.
Jag hoppas innerligen att detta också kommer att spegla förbundet och våra föreläsare framöver. För varför är det flest män som föreläser om estetik, framför allt om man tittar globalt?
Sköt om er, nu börjar vi klättra igen.

Olle Sahlin
Ordförande Sveriges Tandteknikerförbund

 
 
Image