Upphandlingen i Västra Götaland avbryts!

Samma dag som tidningen Tandteknikern ska gå till tryck med nedanstående ledare
kommer beskedet att Västra Götalandsregionen har beslutat att avbryta upphandlingen.
Anledningen uppges vara att: ”inkomna synpunkter påvisat potentiella brister i utformningen av
upphandlingsunderlaget; risk för att VGRs syfte och mål med upphandlingen ej kommer att uppnås”.
I klartext kan det kanske tydas att tandteknikerbranschen genom gemensamma ansträngningar
och påtryckningar påvisat de stora brister som fanns i upphandlingsunderlaget.

En anbudsgivares tankar
kring upphandlingar

Upphandlingen av tandtekniska tjänster är precis som det låter, en upphandling av en tjänst. Därmed kan tandteknikern bara göra ett jobb om vi får in ett patientfall från tandläkaren. Vi kan inte jobba extra under lågsäsong och lägga på lager. Inte än, men kanske kommer den möjligheten i framtiden.
Som anbudsgivare vill jag dela med mig av några effekter utifrån den händelse att Folktandvården kraftigt sänker maxpriserna i den kommande upphandlingen. Maxpriser på åtgärder används i de flesta fall i dag vid upphandlingar.
Säg nu att de nya maxpriserna sänks med runt 18 procent sett till hela upphandlingen, samt att labbet levererar detta. Då kan man göra följande antagande:

Räkneexempel
Om labbet idag säljer för 3 miljoner kronor till upphandlande folktandvård så kommer de nya maxpriserna sänkas med runt 18 procent, alltså är försäljningen cirka 2 460 000 kronor för samma tandtekniska tjänster.
Möjligheten att hitta kostnadsbesparingar i verksamheten, förutom personalkostnader är begränsade. Svensk tandvård är bland världens bästa och alla parter omfattas av ett rigoröst regelverk som dessutom stärks ytterligare i maj 2021. Allt för patientens bästa.
Vid 3 miljoner kronor i försäljning till upphandlande folktandvård behöver det tandtekniska labbet sänka kostnaderna med 540 000 kronor enligt de nya maxpriserna, jämfört med dagens avtal.
För en heltidstjänst som tandtekniker är årskostnaden cirka 550 000 kronor för arbetsgivaren i Sverige. En heltidstjänst är cirka 1 980 timmar/år.
Vid samma antal tandtekniska tjänster till upphandlande folktandvård kan arbetsgivare säga upp en medarbetare och på så sätt spara in kostnaden. För att bibehålla produktionen av tandtekniska tjänster behöver dock 1 980 timmar fördelas på kvarvarande personal. Det kan självklart bli en utmaning då det är tjänster det handlar om.
Om nu priserna skall vara fasta i exempelvis 24 månader, innan första höjningen får göras, blir det än svårare med kostnadsbesparingar.
Grovt räknat kommer de nya maxpriserna i en exempelupphandling medföra att en medarbetare per 3 miljoner kronor, som upphandlande folktandvård gör, behöver sägas upp på grund av lägre maxpriser.
Om upphandlande folktandvårds inköpsvärde är runt 125 miljoner kronor/år skulle det innebära att cirka 40 tandtekniker sägs upp i Sverige.

Patienten, som är användaren, betalar idag 3 000 kronor själv plus 50 procent upp till referenspriset (tandvårdsstödet 50 procent) plus 100 procent av behandlarens pris över referenspriset osv.
Den tandtekniska tjänsten (tänderna) betalas därmed av patienten själv samt kompletterande tandvårdsstöd. Det är självklart viktigt för upphandlande folktandvård att hålla koll på inköp och kostnader, men man kan anse att våra tandtekniska tjänster ingår i en tjänst som sedan upphandlande folktandvård säljer och därmed får kostnadstäckning för.

Många anbudsgivare pratar om priset, vilket är en faktor i det hela, men det goda samarbetet kan skapa en god affär för båda parter.
Därför är det viktigt att ha en dialog med sina kunder och likaså att upphandlande folktandvård för en dialog och avtalsvård under perioden.
När så upphandlingen skall göras kanske man kan bjuda till samtal kring upphandlingens villkor, förutsättning och villkor.
En sådan dialog bör kunna skapa förutsättningar för att konstruktivt bygga långa och för alla parter lönsamma samarbeten. Trots all ny teknik och nya material så är det i kommunikation och lärande med varandra som den så viktiga ”tysta kunskapen” byggs upp.
En kunskap och kompetens som man inte kan läsa sig till och som uppstår när parterna har samma målsättning, en lyckad behandling och en glad patient.

En av många tveksamma anbudsgivare

Image