“Åar vet att det inte är någon brådska – tids nog kommer vi fram”


Sitter och översätter Struktur och alla lagtexter, hoppas att jag tids nog kommer fram. FEPPD, vårt Europeiska tandteknikerförbund, har som ni säkert vet visat intresse av att köpa in vårt kvalitetssäkringssystem, för inget liknande finns egentligen på marknaden.
Innan man kan gå vidare med en eventuell försäljning så krävs det ganska mycket research; hur många kan tänkas köpa in, översättningar, kommunikation, förståelse för regelverket, uppdateringar och inte minst kulturförståelse. Ju längre söderut på kartan, ju lägre intresse liksom.
En kommentar som liknelse: ”men jag har inte gått med i GDPR, det är inget jag vill ha……”

Det är idag 89 olika rutiner och processer i Struktur och lika många lagtexter som ska uppdateras och i detta fall översättas till engelska. Det är bara att köra på.
Vi har kommit ganska långt i arbetet, en så där 50 timmar senare, och målet är ungefär lika mycket till.
Då just i den känslan så plingar mejlen till: “Hej Olle, kan man innan vårt årsmöte den 18:e få Struktur på tyska. Vänligen Niels Eikmans Nederländerna.”
Tack gode gud för Google translate. Men hundra procent bra blir det inte och då måste någon skärpt hjärna tillkallas. Att kunna stava är lyckligtvis inte det allra viktigaste. Vissa dagar gör det inget alls om man kan stava till tisdag. Bara det blir begripligt.
Vår önskan och ambition är att några medlemsstater i FEPPD ska vara intresserade av att köpa in Struktur. Om detta sker och att prisbilden (som är det svåraste) accepteras så har vårt lilla förbund överlevnad en tid till.

På tal om överlevnad så kommer kansliet; jag, Solan och Björn att följa med Näringspunkten till Fleminggatan 7 vid årsskiftet. Vi blir ett 60-tal personer som representerar närmare 90 olika bransch­förbund och föreningar på vånings­planet. Man går till vänster i stället för som nu till höger från Centralen, och det är ungefär samma avstånd som tidigare. Våra nuvarande lokaler har fått en 40-procentig hyreshöjning, så inget annat alternativ finns.
Så här är det i hela citykärnan i dag i Stockholm, och man undrar vilka som blir kvar. Det finns knappt några små företag eller butiker kvar och det finns inte många, om ens något, tandtekniskt laboratorium i city.
Vill ni hälsa på oss, och det får ni gärna, i våra nya lokaler, så kom en och en. Vi kommer att sitta trångt på samma kontorsyta som förut, fast i öppet landskap.
Vi sörjer inte flytten. Man brukar säga att: ”När en dörr stängs öppnas en annan, och vi tittar så länge och ångerfullt på den stängda dörren att vi inte kan se den som har öppnats”.
Vi har nu passerat den öppna dörren och tittat på bygget av lokalerna och det kommer att bli jättefint på Fleming­gatan.

Nu till något helt annat. Vad händer egentligen med vår kår?
Ålders­pyramiden är negativ och vi har förlorat en hel generation utbildade tandtekniker. Men på en och halv månad, nu på hösten, har åtta företag sökt elva personer att anställa via annonser på vår hemsida, de flesta som söks är de med kunskap i CAD/CAM.
Vi ser heller ingen minskning i antalet anställda på våra företag, snarare tvärtom. Den nya tekniken har inte påverkat anställningstalen. Fusioner och sammanslagningar är ju påtagliga men inget konstigt, så är det nog i alla branscher.
Tyvärr blir detta förstås negativt för förbundet vad gäller medlemsantalet och ekonomin. Två blir en och så vidare.
Vi får hoppas på Struktur i Europa. Det är ju bra att vara två eller fler, ensam kan man inte klia sig på ryggen, och kliar det mycket så kanske en blick över våra gränser inte är helt fel.
Väldigt glädjande var det på mässan, då fem laboratorier sökte medlemskap, tre av dem landstingslabb. Självklart är det Struktur som lockar.

Vi har haft årsmöte igen och en ny styrelse, ja nästan ny, har börjat sitt arbete för nästkommande år.
Det som många undrar över är vad innebär det att sitta i styrelsen? Jag kommer att göra en sammanfatt­ning som kommer att presenteras framöver. Kanske detta gör att valet att våga del­taga i styrelsen blir lite enklare.
Det vore bra om vi kunde rekrytera lite yngre ledamöter och gärna kvinnor. Det är förmodligen fler kvinnor än män som i dag arbetar i yrket.
Nu kom jag fram så som ån med ledaren också.
Kanonjul och -nyår till er med allt vad det innehåller
Rubriken är ett citat från Nalle Puh. Här kommer ett till: ”Fastän det är väldigt gott att äta honung, så finns det ett ögonblick alldeles innan man börjar äta den som nästan är ännu bättre.”
Snart är det julbord.

Olle Sahlin

 
 
Image