Mer jämlik tandhälsa

Regeringen uppdrar åt en särskild utredare att utreda och föreslå hur tandvårdssystemet kan utvecklas för att bli mer resurseffektivt och jämlikt.
Föreslagna förändringar ska gynna en regelbunden och förebyggande tandvård. Meningen är att minska skillnaderna i tandhälsa bland befolkningen.

http://www.regeringen.se/…/kommittedire…/2018/03/dir-201816/