Minimal smittorisk för tandvårdspersonal

https://tandlaegebladet.dk/minimal-smitterisiko-tandplejepersonale