Nu är nya löneavtalet klart

Unionen har tecknat ett treårigt avtal för ditt avtalsområde. Avtalet ger förutsättningar för fortsatta reallöneökningar och utöver löneökningarna har du i tjänstesektorn nu också rätt att få avsättning till flexpension.
Mer information hittar du i ”Avtalsnytt 2017”.
Det tredje avtalsåret i avtalsperioden är uppsägningsbart.