Ny etsningsteknik för zirkonia

Forskare på NIOM, Nordic Institute of Dental Materials, har utvecklat en ny teknik för etsning på zirconiabaserade keramer. Enligt forskarna ska tekniken förbättra vidhäftningen med resinbaserad cement.

Tester har visat att vidhäftningshållfastheten kan bli fem gånger bättre jämfört med sandblästring.

Tekniken kallas för ”melt etching” och innebär att man för samman fluorföreningar. Enligt forskarna är det en teknik som ska kunna utföras direkt av tandteknikern.

Läs mer här>>