Nystart för utbildningen i Umeå

Anders BerglundDet här blir en nystart. Det sade Anders Berglund, universitetslektor på Umeå universitet och programansvarig för tandtekniker- och tandläkarutbildningen när den nya tandteknikerutbildningen visades upp i Umeå Dentals lokaler i Umeå den 1 december.
– Det blir ett nytt koncept och nya tag. Det handlar om samarbete och att samarbeta.
Det nya konceptet är att Umeå universitet nu förlägger delar av utbildningen i direkt anslutning till ett befintligt dentallabb. I princip innebär det att studenterna på tandteknikerutbildningen varannan vecka har undervisning på Umeå Dental i det konventionella tandtekniska laboratoriet och varannan vecka har teori eller CAD-utbildning i det nya CAD-labbet. Viss del av den teoretiska undervisningen ges även på Tandläkarhögskolan. I dagsläget är det termin ett och tre som berörs av förändringarna.
Men det handlar inte bara om nya lokaler för tandteknikerstudenterna.
– Det handlar också om att den nya tekniken har gjort sitt intåg i tandteknikerbranschen och om att Universitetskanslerämbetet vill att vi ska ha mer samarbete mellan utbildningarna. Det kan handla om att vi har vissa delar av utbildningen ihop med tandläkar- och tandhygieniststudenterna och att vi har gemensamma föreläsningar, säger Anders Berglund.

Att tandteknikerutbildningen nu moderniseras och tar ett jättekliv in i framtiden innebär även förändringar för de andra utbildningarna på Umeå universitet.
– Vi vill utbilda tandhygienister som ligger i framkant av utvecklingen, säger Katarina Konradsson, som är ansvarig för tandhygienistprogrammet på Umeå universitet.
– När det gäller kunskaper om den digitala utvecklingen i tandvården tror jag att tandhygieniststudenterna kan ha utbyte av att möta tandteknikerstudenterna i utbildningen. Det är också viktigt att studenterna känner till varandras kompetenser för att kunna samarbeta på bästa sätt i framtiden.
– Med tanke på att patienterna alltid ska prioriteras, så behöver vi arbeta i team som har tydliga mål, känna oss trygga i vår arbetsroll och att varje del av teamet vet vad de ska göra.

Katarina och Anders ser en framtida utbildning som är mindre bunden till utbildningsorten och klassrummen. Förändringarna har redan börjat.
– Redan i dag använder vi oss av inspelade demonstrationer av arbetsmoment och föreläsningar som läggs upp på internet. Studenterna kan när- och varsomhelst se filmer om hur man tillverkar tandersättningar. På olika sätt och med olika material. Föreläsningar kan ses oavsett var man befinner sig i världen. För studenterna är det här vardag, säger Anders Berglund.
– Nu måste vi även öka samarbetet mellan utbildningarna och utbildningsorterna, göra en större översyn och anpassa klinikschemat.

Cassandra Lindgren Ståhl och Isabelle Packendorff sitter i ett hörn i matsalen och pluggar. De går första terminen och tycker att såhär långt verkar utbildningen jättebra.
– Jag hoppade på den här utbildningen för att jag tycker om att skapa med händerna, men nu får vi också alla möjligheter att utbilda oss i den senaste tekniken, säger Isabelle.
– Lokalerna här är fantastiska. Och när man ska plugga finns det alltid något ställe där man kan vara ifred, säger Cassandra.
– Jag tror att det här kommer att öka intresset för den här utbildningen och att det kommer att bli fler som genomför alla tre åren och färre som hoppar av utbildningen.
Ett flertal finska studenter pluggar också på Tandteknikerutbildningen i Umeå. En av anledningarna, enligt Erik Teir som går första terminen, var att den finska tandteknikerutbildningen i Åbo saknade pengar för att ta in studenter vid den senaste intagningen. Man ställde helt enkelt in antagningen.
– I stället sökte jag till Umeå och kom in. Och det har jag inte ångrat. Vi är flera svensktalande studenter från Finland som pluggar här. Den här utbildningen är mycket modernare än någonting som finns i Finland. Samtidigt öppnar det möjligheterna för oss att söka jobb utanför Finland.

Patrik Jonson, en av ägarna till Umeå Dental och vice ordförande i FEPPD, det europeiska tandteknikerförbundet, menar att ryktet om den nya utbildningen i Umeå har spridit sig långt utanför Sveriges gränser.
– När jag har varit på möten med FEPPD har jag fått frågor om utbildningen i Umeå. Det är många som är intresserade ute i Europa.
Patriks bror Fredrik, som är VD för Umeå Dental, tror att den nya utbildningen i Umeå även kommer att förändra de andra tandteknikerutbildningarna i Sverige.
– När Anders kom och frågade oss om ett samarbete, kändes det självklart. Synergin passade oss perfekt och att få hjälpa till att utbilda framtidens tandtekniker är väldigt roligt, det känns som en chans att få ge lite tillbaka till branschen som man har varit en del av i så många år.
Fredrik menar att utbildningen är revolutionerande.
– Den kommer att gå från 90 procent ”gammal beprövad teknik” och 10 procent ”känna till nya tekniken”, till 90 procent CAD/CAM och 10 procent känna till gammal beprövad teknik. Det kommer att bli en jätteskillnad för studenterna.

Den tredje delägaren i Umeå Dental, Patrik Eriksson, berättar att utbildningen kommer att använda sig av samma CAD/CAM-system som Umeå Dental.
– Studenterna kommer att ha tillgång till det absolut bästa som finns på marknaden. Det finns det nog ingen annan tandteknikerutbildning som har. Kanske inte i hela världen. De kommer även att få prova på andra system så att de kan jämföra.
Varje år tar tandteknikerutbildningen i Umeå in 24 studenter. Några hoppar alltid av, men Anders Berglund tror att intresset för utbildningen nu kommer att höjas rejält, och kanske kan man nu även får fler att fullfölja utbildningen.
– De som blir lidande är naturligtvis den femte terminen som nu är ute på praktik. Men vi hoppas kunna ordna någon form av vidareutbildning för dem så att även de får ta del av den här nya möjligheten.

Text och foto: Björn Hasselblad