Tandteknikern kommer ut med 6 nummer per år.
I prenumerationen ingår också tillgång till vår e-tidning och hela det digitala arkivet med de senaste sex årens nummer.
Tidning och e-tidning      1 090:- /prenumeration och år – icke medlemmar.
Tidning och e-tidning         590:- /extra prenumeration och år – gäller företagsmedlemmar, en prenumeration ingår i medlemskapet.

 

Ansökan om prenumeration

  • Du kommer få en inloggning till prenumerationen på vår hemsida och här anger du ditt användarnamn, tex e-postadress.
  • *Vi skyddar din integritet Dina personuppgifter är alltid skyddade hos oss. Vi på Sveriges Tandteknikerförbund värnar om den personliga integriteten. Vi prioriterar skyddet av all information du anförtror oss och följer de lagar och regler som gäller i Sverige, inklusive personuppgiftslagen (PUL) för att skydda din integritet. Bara ett begränsat antal personer med särskild behörighet har tillgång till informationen. Så här behandlar Sveriges Tandteknikerförbund dina personuppgifter Sveriges Tandteknikerförbund behandlar personuppgifter i syfte att administrera kundförhållandet samt förhållandet med försäkringsförmedlaren och lämnas inte ut till tredje man.