Image

Som företagsmedlem faktureras du per kvartal i februari, maj, augusti och november enligt nedan:

Februari - avser januari-mars
* Medlemsavgift
* Företagsavgift
* Årliga avgiften i FEPPD - europeiska tandteknikerförbundet
* Support av Struktur - debiteras endast för er laboratorieägare som köpt kvalitetsledningssystemet

Maj - avser april-juni
* Medlemsavgift
* Företagsavgift 
* Omsättningsbaserad avgift - (jan-juni) grundar sig på den årliga anmälan som vi ber varje laboratorium att mejla in årligen till oss.

Augusti - avser juli-september
* Medlemsavgift
* Företagsavgift

November - avser oktober-december
* Medlemsavgift
* Företagsavgift
* Omsättningsbaserad avgift (juli-dec) samma som fakturerades i maj månad.

Förklaringar till avgifterna/kvartal
* Medlemsavgift 202:50 kr, avgift som avser att vara medlem i Sveriges Tandteknikerförbund.
* Företagsavgift 1500 kr debiteras från SvTF Service AB, i detta ingår bland annat upphandlingsnytt, rabatt på kurser, medlemskap i FEPPD (Europeiska motsvarigheten till SvTF), rösträtt på årsmöte och erbjudande om förmånliga försäkringslösningar med mera.
* Tidningen Tandteknikern prenumeration 247:50 kr

Övriga avgifter som delas upp 1-2 gånger per år.
* FEPPD 400 kr/år 
* Support avgift Struktur 1 200 kr/år (för medlemmar som köpt kvalitetsledningssystemet)
* Omsättningsbaserad avgift -  Avgiften grundar sig på er årliga anmälan, 0.14% av er omsättning (maxbelopp 20 000 kr) delas på två och debiteras i maj och november. Det är därför viktigt att ni meddelar oss er "årliga anmälan" så att rätt avgift debiteras på din faktura. Detta gäller alla företagsmedlemmar. Vi meddelar när det är dags att inkomma med denna uppgift via nyhetsbrev och i tidningen. Notera att förbundet har rätt att ta fram uppgifterna om det inte inkommit innan sista begärda datum.