Registrerade laboratorier hos Läkemedelsverket

När inköp av tandtekniska produkter görs måste det klart framgå att det tandtekniska laboratoriet är registrerat som tillverkare av specialanpassad medicinteknisk produkt hos Läkemedelsverket.
I tillverkaransvaret åligger det att följa förordningen (EU) MDR2017/745.

Tillverkare av tandtekniska arbeten ska vara registrerade hos Läkemedelsverket för att underlätta kontroll av medicintekniska produkter och tillverkare.

Ovanstående krävs för medlemsskap i Sveriges Tandteknikerförbund.

Ett icke-registrerat dentallabb är enligt lagens mening en olaglig verksamhet.

Ni som är tandläkare kan begära en registreringsbekräftelse från den tandtekniker ni samarbetar med. Ni kan även kontakta Läkemedelsverket för att få en lista över registrerade laboratorier.

Tidigare registreringsbevis har ersatts av registreringsbekräftelse som är daterad med utfärdandedatum, det har inget sista giltighetsdatum.

Läs mer på Läkemedelsverkets hemsida här.