Registrerade laboratorier hos Läkemedelsverket

När inköp av tandtekniska produkter görs måste det klart framgå att det tandtekniska laboratoriet är registrerat som tillverkare av specialanpassad medicinteknisk produkt hos Läkemedelsverket.
I tillverkaransvaret åligger det att följa lagen 1993:584 om medicintekniska produkter och Läkemedelsverkets föreskrifter LVFS 2003:11 (från och med 26 maj 2021 gäller MDR 2017/745).

Tillverkare av tandtekniska arbeten ska vara registrerade hos Läkemedelsverket för att underlätta kontroll av medicintekniska produkter och tillverkare.

Ovanstående krävs för medlemsskap i Sveriges Tandteknikerförbund.

Ett icke-registrerat dentallabb är enligt lagens mening en olaglig verksamhet.

Enligt GDPR så  kan vi inte längre publicera listorna men vi håller dem uppdaterade i förbundet. Vill ni ha information om vilka företag som är registrerade hos Läkemedelsverket kontakta oss.